Column: Greenport Nederland, een gevulde fles

dinsdag 20 juli, 2021

De hele tuinbouw van Nederland bij elkaar is van groot belang voor de Nederlandse samenleving, economie, werkgelegenheid enzovoort. Maar wat is tuinbouw?

Jan van Leeuwen

Volgens een traditionele beschrijving is tuinbouw of horticultuur: ‘Het op commerciële basis op intensieve wijze telen van groenten, paddenstoelen, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden. Iemand die beroepsmatig werkzaam is in de tuinbouw wordt een tuinder genoemd’. Maar in de huidige tijd is het niet alleen intensief maar ook extensief, binnen en buiten.

Om de tuinbouw te positioneren, is in het eerste decennium van deze eeuw door de toenmalige voorman van de glastuinbouw Frans Hoogervorst het idee opgevat om naast de main- en brainports voor de tuinbouw Greenports op te richten. Bollen, bomen en glas hebben dit samen opgepakt. Later zijn handel en toelevering aangehaakt. Omdat er voor de bomen een boomkwekerijcentrum aangemerkt moest worden, was dit best lastig welk. Boskoop is het oudste centrum, terwijl er vroeger in Brabant al een groter aandeel in de landelijke productie was, maar geen duidelijk erkend centrum. De bedoeling was toen, dat de Greenports hun activiteiten een landelijke uitstraling zouden geven. Zo zijn er 7 Greenports benoemd, meestal voor één sector, behalve Venlo waar alle tuinbouwsectoren bij aangesloten zijn.

Opvallend is dat er in Brabant geen Greenport is aangemerkt. Dit terwijl als je alle tuinbouw in Brabant bij elkaar telt, het een van de belangrijkste tuinbouwprovincies is. Maar de grote diversiteit maakte dat destijds bij het benoemen van de Greenports lastig. Zelf vond ik dat jammer.

Afgelopen jaar is het binnen de ZLTO weer gaan borrelen: moeten we Brabant meer als belangrijke tuinbouwprovincie gaan profileren. ZLTO-voorzitter Wim Bens en ZLTO-tuinbouwbestuurder Remco Beekers hebben dit voortvarend opgepakt en op 7 juli een startbijeenkomst georganiseerd met vele geledingen uit de Brabantse tuinbouw.

De start van GreenTechPort Brabant wordt een feit. Tuinbouw en bijbehorende technologische ontwikkelingen op de kaart zetten. Goed voor Brabant, goed voor onze sector en goed voor de individuele onderneming. Daarmee wordt Greenport Nederland completer en wordt de tuinbouw in de volle breedte meer zichtbaar als trekker van de Nederlandse agrarische economie, voor zover ze dat al niet is. De voor 80% gevulde fles wordt zo echt afgevuld.

Jan van Leeuwen

Bestuurslid LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement