Nieuwe technieken

Gewasbescherming in de boomkwekerij wordt een steeds grotere uitdaging. Met name de schimmel problematieken in diverse gewassen, maar ook insectenbestrijding en onkruidbestrijding zijn groter wordende uitdagingen.  Het beschikbare middelenpakket wordt kleiner en de gebruiksvoorschriften van de bestaande middelen steeds strenger/beperkter. Om gewassen op gezonde wijze te blijven telen zijn alternatieve gewasbeschermingstechnieken nodig om een doeltreffende bestrijding te kunnen uitvoeren.

Het doel van deze projecten is ervaring op te doen met verschillende technieken om de spuitvloeistof op de juiste plek in de plant te krijgen en mogelijk hierbij een mogelijke middelen reductie te kunnen realiseren.

Binnen het project zijn een aantal sub-onderzoeken geformuleerd welke gedurende de looptijd van het project worden uitgevoerd en gedemonstreerd in de praktijk:

  • Demonstratie met verschillende typen spuitdoppen, met- en zonder luchtondersteuning en de toevoeging van Squall.
  • Proeven met depositieverbeteraars om een betere indringing te kunnen behalen en hiermee mogelijk een doseringsverlaging van fungiciden te kunnen realiseren. In 2015 in rozenzaailingen op echte meeldauw. In 2016 zal deze proef herhaald worden.
  • In 2015 wordt een kleinschalige screening met alternatieve ‘natuurlijke/ biologische’ onkruidbestrijdingsmiddelen uitgevoerd om ook de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. In 2016 wordt deze proef uitgebreid en zal ook de LVS-techniek van Agricult hier in meegenomen worden voor de toediening van deze nieuwe middelen.

Kijk hier voor de resultaten 2015 in roos. 

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement