Weerbaarheid in de Praktijk

In 2030 is het de bedoeling dat teeltsystemen in de hele land- en tuinbouw weerbaar en nagenoeg emissieloos zijn. Dat betekent duurzaam beheer van onkruid, schimmelziekten, insecten, aaltjes en andere schadelijke organismen. De overheid en het bedrijfsleven hebben dit afgesproken in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

Iedere ondernemer zal moeten veranderen van gangbaar telen naar weerbaar telen. Om ondernemers hierbij te helpen, is LTO begin 2022 het praktijkprogramma ’Weerbaarheid in de praktijk’ gestart. 

Iedere sector geeft invulling aan het praktijkprogramma (bekijk hier de pilots in de diverse sectoren). De LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen doet dit middels innovatiekringen. Elke innovatiekring zal bestaan uit een aantal kwekers met professionele ondersteuning. Gezamenlijk worden vraagstukken uit de praktijk opgepakt en zo goed mogelijk worden opgelost: door bijvoorbeeld iets compleet anders te doen dan wat u gewend bent in de praktijk.

De LTO Vakgroep is in 2022 innovatiekringen gestart in de grootste boomkwekerijregio's, in samenwerking met de regionale vakorganisatie en met begeleiding vanuit boomteeltadviesorganisaties:

Boskoop: met Greenport Boskoop en Delphy

 • Monitoren schadelijke motten (anjerbladroller, buxusmot) en bestrijden met mini-drones
 • Geurstofontwikkeling volwassen taxuskever
 • Remmen snijheesters zonder chemie, met precisietechniek
 • Biobestrijding wittevlieg
 • Duurzame onkruidbeheersing, schoffelrobots

Zundert: met Treeport Zundert en GroeiBalans

 • Lokaal geteelde veenalternatieven potgrond: praktijkproeven met vezels Miscanthus en lisdodde
 • Efficiënter watergeven: druppelirrigatie in vergelijking met haspels, invloed op groei en gezondheid gewas

Horst a/d Maas: met Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas en Compas Agro

 • Alternatieve onkruidbeheersing in rozen: vingerwieders op gps, LvS, test CIMAT-robot
 • Efficiënter watergeven in rozen en seringen (druppelirrigatie vs. haspel)
 • Preventieve inzet bacteriën
 • Veenarme potgrond

Opheusden: met Tree Centre Opheusden en Compas Agro

 • Duurzaam onkruidbeheer op kleigrond: mechanisch, maar ook chemisch met innovaties en zo min mogelijk middel
 • Druppelirrigatie/fertigatie in laanbomen
 • Beheer bodemschimmels: scanmethoden Verticillium

Lees hier (op 12 pagina's) tussenstand van de innovatiekringen 2022.

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement