Cultuurgroepen

Taak van de cultuurgroepen is de vaktechnische belangenbehartiging. Dit betekent dat de cultuurgroepen per deelsector ophaalt wat er speelt, en dat op de juiste plaats weglegt voor vervolgacties. Er is daarbij een zeer nauwe samenwerking met de LTO vakgroep. Daarnaast organiseren de cultuurgroepen vakbijeenkomsten, met onderwerpen zoals gewasbescherming, onkruidbestrijding, mineralen, innovaties, bedrijfseconomie.

Er zijn 6 verschillende cultuurgroepen. Onder elke cultuurgroep vindt u de LTO-leden die minimaal 15 NGE van dit gewas telen.

jaarplan cultuurgroepen (per CG)

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement