Innovatiekring rond weerbaar telen start in regio Boskoop

dinsdag 20 juli, 2021

Vanuit Stichting Projectbureau Boomkwekerij start een meerjarig praktijkproject rond weerbaar telen en plantgezondheid in de boom- en vasteplantenteelt. In dit project staan innovatiekringen centraal, waarin vooruitstrevende ondernemers vernieuwende teeltconcepten en werkwijzen in de praktijk ontwikkelen en testen. De eerste innovatiekring start in sierteeltregio Boskoop.

Het project rond weerbaar telen is een initiatief van de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen en zal tot en met 2023 lopen. Doel van dit project is om doorbraken te realiseren in de toepassing van weerbare, nagenoeg emissieloze teeltsystemen, zodat toepassing in de praktijk kan worden versneld. Dit is een van de projecten waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie ’Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst’ van LTO Nederland (download HIER de ambitie).

De bedoeling is om verspreid in Nederland, en met diverse gewasgroepen, innovatiekringen op te zetten. Een innovatiekring zal uit circa acht kwekers/bedrijven bestaan. Samen met bijvoorbeeld onderzoekers, adviseurs, toeleveranciers, loonwerkers en/of ondernemers uit andere sectoren, zullen de deelnemende kwekers werken aan weerbare teeltsystemen: oftewel systemen met een duurzaam beheer van onkruid, schimmelziekten, insecten, aaltjes en andere schadelijke organismen. De deelnemers zullen uitgedaagd worden om zaken geheel anders aan te pakken dan dat zij in de praktijk gewend zijn, en dit uit te proberen op een deel van het bedrijf. Opgedane ervaringen en resultaten zullen met collega-kwekers worden gedeeld.

Eerste innovatiekring in siergewassen

De eerste innovatiekring zal worden opgezet met kwekers van siergewassen, omdat zij ongeveer de helft van alle teelten in de boomkwekerijsector vertegenwoordigen. Mede daarom is gekozen voor de eerste innovatiekring in sierteeltregio Boskoop. Hiervoor werken Stichting Projectbureau Boomkwekerij en de LTO Vakgroep nauw samen met Greenport Regio Boskoop.

Kwekers/bedrijven uit de regio Boskoop die willen meedoen aan de eerste innovatiekring, kunnen zich melden bij Andries Middag, programma-manager Greenport Regio Boskoop: a.middag@spam-protectgreenportboskoop.nl. Het streven is om eind augustus/begin september een startbijeenkomst te organiseren.

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement