Boom- en vasteplantenteelt valt onder ‘Winterteelten’

vrijdag 21 oktober, 2022

De overheid heeft vrijdag 21 oktober de laatste gewaslijsten gepubliceerd in het kader van maatregelen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn: ‘Winterteelten’ en ‘Vanggewassen’.

Arno Engels

De lijsten zijn gebaseerd op een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffen. De lijsten zijn belangrijk voor teelten op zand- en lössgronden en liggen nu ter consultatie: dit betekent dat belanghebbenden suggesties en opmerkingen erbij kunnen plaatsen. Alle vakgroepen (dus ook de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen), sectororganisaties en regio’s zullen erop reageren. Uiterlijk 13 november zullen alle reacties worden gebundeld tot een gezamenlijke reactie namens LTO Nederland.

Winterteelten uitgezonderd van inzaai vanggewas

Op de lijst ‘Winterteelten’ staan onder andere boomkwekerijgewassen (waaronder rozen), fruitbomen, houtig kleinfruit, vaste planten en pioenrozen. Bedoeling is dat winterteelten uitgezonderd zullen worden van het verplichte inzaaien van een vanggewas per 1 oktober.

Op de lijst ‘Vanggewassen’ staan groenbemesters als klaver, bladrammenas, gele mosterd en soedangras. Ook staan Engels en Italiaans raaigras erop, evenals Tagetes dat bovendien op de lijst van rustgewassen staat. Wat bedoelt het ministerie ook alweer met ‘Vanggewassen’ en ‘Rustgewassen’? Lees hier ons eerdere bericht.

Arno Engels

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement