Rustgewas en vanggewas: overeenkomsten en verschillen

vrijdag 15 oktober, 2021

In het ontwerp van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt naast de term ‘vanggewas’ ook de term ‘rustgewas’ gebruikt, maar wat bedoelt het Ministerie van LNV daarmee?

De term ‘vanggewas’ wordt al jaren gebruikt in de landbouw en is ook in onze sector relatief bekend, maar nu is daar in het ontwerp van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn een voor kwekers nieuwe term bijgekomen: ‘rustgewas’. Beide termen zorgen de laatste tijd voor de nodige verwarring en onduidelijkheid in onze sector.

Dit bedoelt de overheid met ‘rustgewas’ en ‘vanggewas’, en met ‘groenbemester’ die veelvuldig in onze sector wordt gebruikt:

Rustgewas

  • Een rustgewas vermindert de uitspoeling van nutriënten en verbetert de bodemkwaliteit, zodat ook de waterkwaliteit wordt verbeterd. Volgens LNV zijn rustgewassen met name grassen en granen, maar ook luzerne, klaver, diepwortelende Sorghum, Tagetes en vezelgewassen (zoals hennep).
  • Met name gras heeft volgens LNV een positief effect op vermindering van de uitspoeling en verbetering van de bodemkwaliteit, zeker als gras langjarig wordt geteeld. Vergeleken met eenjarige gewassen heeft gras een langere groeitijd, ontwikkelt een groter en dieper wortelgestel en onttrekt mineralen van een diepere bodemlaag en legt deze vast.
  • LNV streeft ernaar dat 50% van het areaal rustgewassen in 2027 uit permanent grasland bestaat. Volgens het ministerie draagt een bouwplan met voldoende rustgewassen en het gebruik van groenbemester ook bij aan meer biodiversiteit.

Vanggewas

  • Ook een vanggewas vermindert de uitspoeling van nutriënten en verbetert de bodemkwaliteit, zodat ook de waterkwaliteit wordt verbeterd. Een vanggewas neemt het nog aanwezige stikstof (nitraat) in de bodem (na een hoofdgewas zoals maïs) op en legt het vast in het gewas. Na onderwerken draagt het bij aan de organische stofopbouw van de bouwvoor, en het volgende hoofdgewas kan de opgeslagen stikstof benutten.
  • Een vanggewas mag niet bemest worden; er is geen stikstofgebruiksnorm voor. In de uitvoeringsregels voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt de term vanggewas gebruikt, niet de term ’groenbemester’.

Groenbemester

Het doel van het telen van een groenbemester is organische-stofopbouw in de bodem, na het onderwerken van de groenbemester. In tegenstelling tot een vanggewas, zijn er voor groenbemesters wel stikstofgebruiksnormen. Ook het gebruik van een groenbemester draagt bij aan meer biodiversiteit, net zoals volgens het ministerie rustgewassen in een bouwplan.

Dit wil LNV ook alweer

LNV wil vanggewassen op zand- en lössgronden verplicht inzaaien op 1 oktober, elke drie of vier jaar een rustgewas verplicht opnemen in het bouwplan, en de stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters vervallen wanneer dit geen hoofdteelt is.

Zoals wij eerder hebben gemeld, is het voor meerjarige teelten zoals in de sector Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen niet logisch om een rustgewas op te nemen. Een vanggewas uiterlijk 1 oktober inzaaien zou ook niet van toepassing moeten zijn, omdat onze producten juist in de winter worden gerooid.

De LTO Vakgroep vindt het trouwens logisch dat de voorgestelde regels niet voor pot- en containerteelt gelden; ook dit zullen we aangeven bij LNV.

Lees HIER hoe u nog kunt reageren op de onhaalbare LNV-regels.

Arno Engels

 

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement