Woensdagavond kwekersbijeenkomst Laanboomhuis

vrijdag 02 februari, 2024

Welke actuele ontwikkelingen spelen in laanboomregio Opheusden die de bedrijfsvoering raken? Laat je woensdagavond 7 februari bijpraten op een kwekersbijeenkomst in het Laanboomhuis.

Foto: Laanboomhuis

Erik Stuurbrink, de nieuwe voorzitter van de landelijke vakgroep LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, zal de avond openen.

Vervolgens geeft bestuurder Jan van Leeuwen een toelichting op actuele zaken gaat er graag over met je in gesprek:

  • Hoe zit het nu met de bufferstroken? Aanscherping van de mestnormen? Kaderrichtlijn Water en de beschikbaarheid van voldoende irrigatie-water in de toekomst?
  • Welke resultaten heeft de CEMP Coöperatie voor je teelten bereikt? Wat speelt er rondom weerbaar telen?
  • Wat zijn de laatste CAO-ontwikkelingen? Hoe staat het met de inzet en huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Opheusden?

Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Goos Cardol, voorzitter van Tree Centre Opheusden, zal nader ingaan op het Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (onderdeel van het NPLG, Nationaal Programma Landelijk Gebied) en wat dit betekent voor je bedrijf.

De bijeenkomst woensdagavond is in het Laanboomhuis: Bomenlaan 1, Opheusden. Aanvang 19.30 uur.

Alle kwekers uit de regio zijn van harte welkom! Meld je hier even aan.

Meer nieuws

Uitnodiging nieuwe voorzitter

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement