Winterbijeenkomsten in verschillende regio's

vrijdag 01 december, 2023

LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen organiseert deze winter, net zoals vorige winter, weer ledenbijeenkomsten in verschillende regio’s. De eerste bijeenkomst is met de LLTB voor Limburgse kwekers.

De eerste ledenbijeenkomst is donderdag 14 december voor Limburgse kwekers, bij Mart van Dijk Boomkwekerijen in Swolgen. Deze bijeenkomst is samen met de LLTB georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomst praten Peter van Dijck (LLTB-hoofdbestuurder Plantaardig) en vakgroepbestuurders Jan Veltmans en Corine Fleuren u graag bij over actuele zaken die zowel landelijk als in Limburg voor de sector spelen, waaronder:

  • Limburgs Programma Landelijk Gebied en de gebiedsgerichte aanpak;
  • Bodem en water: 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en teeltondersteunende voorzieningen;
  • Windmolens Horst a/d Maas en omgeving;
  • Gezonde planten: gewasbescherming en fytosanitaire zaken;
  • Arbeid en CAO Open Teelten;

Meld u vóór 8 december aan middels een email aan info@spam-protectlltb.nl o.v.v. ‘bijeenkomst boomkwekers’.

Meer nieuws

Uitnodiging nieuwe voorzitter

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement