Wiedeg laagste energieverbruik, stoom en laser hoogst

vrijdag 07 juni, 2024

Iedere maatregel die je neemt tegen onkruid, heeft invloed op het teeltsysteem, onkruidpopulaties en onkruidzaden. En het energieverbruik van bestrijdingsmethoden kan enorm verschillen.

Foto: demo schoffelmachine met uitblaastechniek

Daarop wees Timo Sprangers, onkruidexpert van Wageningen University & Research, afgelopen woensdag kwekers van de innovatiekring en Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas. Bij Compas Agro gaf Sprangers uitleg over geïntegreerde onkruidbeheersing en wat dit in de praktijk kan inhouden. Hij toonde beelden van schoffels en robots in diverse open teelten. „Als je mechanisch in de grond blijft roeren, ook bijvoorbeeld met een robot die een onkruidplantje eruit pikt, zal er nieuw onkruid komen.”

Energieverbruik diverse bestrijdingsmethoden

Als je onkruid bestrijdt met stroom (elektrocutie), stoom of laser, verplaats je geen grond. Het energieverbruik van zulke bestrijdingsmethoden is echter wel hoog. Sprangers liet resultaten uit buitenlands onderzoek zien, waarin diverse methoden naast elkaar zijn gezet. „Wiedeggen heeft het laagste energieverbruik; je kan best diverse keren wiedeggen om dezelfde hoeveelheid energie te verbruiken als met één keer herbiciden spuiten. Maar als je grond stoomt, stijgt het verbruik met factor 1.000. En laser vraagt enorm veel energie.”

Spot-spray-systemen bieden perspectief. In de Nederlandse landbouw werken inmiddels circa 80 machines van EcoRobotix die volvelds onkruid ziet met camera’s, AI en algoritmes. Het systeem bespuit vervolgens ieder onkruidplantje. „Met zo’n systeem bespaar je wel veel middel, maar hoeveel middel komt er per oppervlakte-eenheid?”

Alle maatregelen in een teelt (zoals manier van grondbewerking, bemesting, irrigatie) zijn van invloed op de levenscyclus van onkruid. „Alles wat je doet, of als je iets mechanisch doet in plaats van chemisch, heeft invloed”, stelde Sprangers. Het kan leiden tot een verandering in soortensamenstelling. „Zaadonkruiden kunnen afnemen, maar meerjarige soorten zoals distels nemen juist toe.”

Uitblazen onder hoge druk

Na de uitleg over geïntegreerde onkruidbeheersing gingen de kwekers naar het demoveld van Compas Agro in Grubbenvorst. Daar bekeken ze een demonstratie van Gebr. Seuren met een schoffelmachine en blaastechniek erop in de rozenteelt: onder hoge druk werd het onkruid onder de oculaties weg geblazen.

Brochure geïntegreerde onkruidbeheersing

Hoe pak je onkruidbeheersing geïntegreerd aan?Download deze brochure met tips & tricks en praktijkervaringen uit diverse teelten. Gemaakt vanuit het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ waaronder de innovatiekringen in de boomkwekerijsector vallen.

Arno Engels

 

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement