Video: Zó kun je zelf aan de slag met functionele agrobiodiversiteit

donderdag 30 november, 2023

Nuttige insecten in een gewas kun je goed stimuleren met akkerranden waarin bloemen en kruiden zijn gezaaid. Bomen en struiken zijn daarop een belangrijke aanvulling.

Dat maakten experts woensdagavond 29 november duidelijk aan ondernemers in de land- en tuinbouw, tijdens een webinar over functionele agrobiodiversiteit (kortweg FAB) onder leiding van Eric Kiers (CropLife NL).

Ongerichte aanpak stimuleert juist plaaginsecten

FAB kan weerbare teeltsystemen zeker ondersteunen, aldus Felix Wackers (Biobest). „Insecten kunnen helpen bij een plaagbestrijding, en zelfs bij een ziektebestrijding. Er zijn veel levende organismen die ook ondergronds een bijdrage kunnen leveren aan een natuurlijke beheersing van ziekten en plagen.” De aanpak dient dan wel gericht te zijn. „Bij een ongerichte aanpak loop je het risico dat het misloopt: je stimuleert plaaginsecten.”

Het is daarom belangrijk om akkerranden met het juiste bloemenmengsel in te zaaien. Dat geldt volgens Paul van Rijn (Universiteit van Amsterdam) ook voor het kiezen van bomen en struiken rondom percelen. „Die kunnen akkerbouwers prima op hun bedrijf inzetten, maar gebruik dan wel de juiste beplanting om gerichte plaagbestrijding te stimuleren.”

Met collega's aanpakken

Akkerbouwer Pieter Maris deelde zijn ervaring met functionele agrobiodiversiteit. „Wij zetten bufferstroken in met beplantingen om de biodiversiteit te stimuleren, ook voor overwinteraars. Op korte termijn kun je daarmee opbrengstverhoging realiseren, op lange termijn ga je naar een robuust teeltsysteem toe.”

Een integrale aanpak van functionele agrobiodiversiteit levert het meeste op, aldus akkerbouwer Mellany Klompe die samen met collega’s hiervoor de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard heeft opgericht. „Met een paar collega’s win je al veel, maar als je plannen ook samen met het waterschap, gemeente en andere grondbezitters maakt: verkrijg je een 1+1=3 situatie. Een succes.”

Terugkijken en komende webinars

Kijk hier het webinar (1 uur) terug. Het was het eerste in een webinarreeks over telen met minder chemie dat het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ deze winter organiseert. Telkens over een specifiek thema binnen weerbaar telen, op een woensdagavond gedurende 1 uur. Klik hier om je voor de komende webinars aan te melden.

Arno Engels

Meer nieuws

Uitnodiging nieuwe voorzitter

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement