Trekheesterkwekers bezoeken kwekerij Wijfjes

vrijdag 26 mei, 2023

Afgelopen dinsdag 23 mei bezocht een groep kwekers van trekheesters Kwekerij Wijfjes in Vrouwenakker.

Gerrit Peeters

Deze bijeenkomst was georganiseerd vanuit de LTO Cultuurgroep Zomerbloemen.

Rondleiding

Pieter Wijfjes gaf een rondleiding over de kwekerij. Het bedrijf bestaat uit 7 ha vollegrond en 1 ha glas. En er worden drie gewassen gekweekt: 50.000 Viburnum opulus roseum in potten, 2,5 ha Ilex verticillata bessen en onder glas 7.000 m2 snijhortensia’s. Door de combinatie van deze drie gewassen ontstaat een mooie egale arbeidsfilm, waardoor het werk hoofdzakelijk met 5 vaste medewerkers uitgevoerd kan worden.

Tijdens de rondleiding kwamen diverse onderwerpen aan de orde, zoals het remmen van Ilex, ziekten, onkruiddruk en arbeid.

Gewasbescherming en ontwikkeling remmen

Na de rondleiding besprak Wilma Windhorst van AgriPoli diverse onderwerpen, zoals afwijkingen in de groei door de weersinvloeden en door boriumgebrek. Ziekten zoals dopluis, slakken en rupsen die ook aan de bessen eten. De plant weerbaarder maken is in de hele teelt een belangrijk item.

Een onderwerp waar uitgebreider op in werd gegaan, is het remmen van zowel Ilex als Viburnum. Doordat kwekers niet over goede toegelaten rem-middelen beschikken zoals een toelating van daminozide, is gesproken over andere manieren van remmen. Zoals het sturen met bemesting. De huidige Ilex-rassen zijn niet op een goede manier te telen zonder te remmen.

Actualiteiten vanuit de Vakgroep

De toekomstvisie Gewasbescherming 2030 is: 'In 2030 zijn teeltsystemen weerbaar en nagenoeg emissieloos'. Om dit te realiseren zal er nog heel wat moeten gebeuren voor 2030. Daarom gaf Aad Vernooy een toelichting op de innovatiekringen, waarbij je met een groepje kwekers met begeleiding, oplossingen voor knelpunten in de teelt kunt ontwikkelen. Dit helpt mee aan het realiseren van de toekomstvisie.

Verder kwamen aan de orde de bemestingsvrije bufferstroken vanuit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn die in 2023 zijn ingegaan. En de teeltvrije zones bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, een verplichting vanuit het activiteitenbesluit Milieubeheer.  

Gerrit Peeters

Meer nieuws

Uitnodiging nieuwe voorzitter

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement