Terugblik ledenbijeenkomsten ZLTO-gebied

vrijdag 10 februari, 2023

Op woensdag 1 en woensdag 8 februari hield de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen twee ledenbijeenkomsten in het ZLTO-gebied, in Zundert en Sint-Oedenrode.

Vakgroepvoorzitter Aad Vollebregt op de bijeenkomst bij Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode

Ongeveer 50 tot 60 leden lieten zich door Aad Vollebregt, voorzitter van de vakgroep en vaste plantenkweker in Hillegom, bijpraten over de actuele dossiers waar het vakgroepbestuur mee bezig is.

Aad vertelde over het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de bufferstroken, en hij nam de leden mee in ontwikkelingen die in de nabije toekomst op de bedrijven af komen. Hierbij ging hij in op de toekomst van de bedrijven en de regels rondom bodem en water, die in de toekomst de inrichting van het gebied bepalen. Hoe kunnen we onze teelten daarin inpasbaar maken?

De teelten in onze sector kenmerken zich als niet-uitspoelingsgevoelig en een relatief laag gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit biedt mogelijkheden voor onze teelten, mits ook de voorziening van kwalitatief goed water geborgd is.

Daarnaast werd met de leden gesproken over de afspraken die we als sector willen maken in het Landbouwakkoord. De leden werden gevraagd hierover ideeën naar voren te brengen.

Er was volop ruimte om inhoudelijk in te gaan op de onderwerpen, maar ook om feedback te geven op de inzet van de vakgroep en de keuzes die de vakgroep hier kan maken.

Aad kijkt tevreden terug op de bijeenkomsten. „Het was waardevol en inspirerend. Hier krijg je als bestuurder energie van.”

Komende bijeenkomsten andere regio's

De komende weken vinden ledenbijeenkomsten plaats op deze data en in deze regio's:

  • Dinsdag 21 februari Boskoop
  • Maandag 27 februari Grubbenvorst
  • Dinsdag 28 februari Noord-Nederland
  • Donderdag 9 maart Opheusden

Op elke bijeenkomst zijn leden van het vakgroepbestuur aanwezig, en bestuurders van de regionale LTO. Kwekers in de betreffende regio's zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement