Succesvolle startbijeenkomst studiegroep jonge vaste plantenkwekers

vrijdag 23 september, 2022

Op initiatief van de LTO Cultuurgroep Vaste Planten is een studiegroep opgericht voor jonge vaste plantenkwekers. De startbijeenkomst vond plaats op woensdag 21 september bij Griffioen in Boskoop.

Gerrit Peeters

Tijdens deze eerste bijeenkomst waren 19 enthousiaste jonge vaste planten kwekers uit alle windstreken aanwezig. Een gemêleerde groep van mensen die óf als medewerker op een vaste plantenkwekerij werken, óf zelf een vaste plantenkwekerij hebben. Maar ook enkelen die op termijn het bedrijf van vader of de ouders gaan overnemen.

Na een voorstelronde kreeg de groep een presentatie van Stefan Verbunt, algemeen directeur van Griffioen, over het bedrijf. Stefan gaf uitleg over hun twee concepten ‘Green to Color’ en ‘Hello Garden’ en gaf aan waarom voor deze strategieën is gekozen, zoals de keuze voor een blauwe P11-pot.

Na deze presentatie werd de studiegroep, verdeeld in twee groepen, rondgeleid over de kwekerij en werd stil gestaan bij teelt, logistiek, etiketten et cetera. Tevens werd gediscussieerd over de te verwachten markt het komende jaar. Wat gaat de consument het komende jaar besteden aan planten, nu bijvoorbeeld energiekosten zo fors gestegen zijn?

In het laatste onderdeel van deze bijeenkomst is uitgebreid stil gestaan bij de opzet van de studiegroep. De voorkeur van de groep is om drie keer per jaar bij elkaar te komen. Een bijeenkomst dient te bestaan uit het bezoeken van een bedrijf en het behandelen van een onderwerp waarvoor een spreker wordt uitgenodigd. De bedrijven die bezocht worden, hoeven niet altijd vaste plantenkwekerijen te zijn, het kan namelijk erg leerzaam zijn een toeleverancier of een bedrijf uit een andere sector te bezoeken.

De eerste bijeenkomst was volgens de deelnemers erg interessant en er zit veel enthousiasme en potentie in de groep.

Gerrit Peeters

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement