Spuittechniek laanbomen: wat verandert er voor u per 1-1-2021?

vrijdag 18 december, 2020

Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief geldt ook voor de laanbomen dat er vanaf 1 januari 2021 voldaan moet worden aan de eis om bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een spuittechniek toe te passen die drift van gewasbeschermingsmiddelen met tenminste 75% vermindert.

De lijst met Driftreducerende Technieken (DRT lijst) geeft duidelijkheid over de technieken die aan deze eis van 75 % driftreductie voldoen.

Voor laanbomen – spillen en opzetters is het van belang om in 2021 de juiste doppen te gebruiken in de axiaalspuit of dwarsboomspuit. Deze spuitmachines kunnen voldoen aan de nieuwe eisen als een dop uit de driftreducerende dopklasse van 95 % wordt toegepast en met de juist druk de bespuiting wordt uitgevoerd.

Op een aparte driftreducerende doppen lijst is terug te vinden welke dop(pen) hieraan voldoen. Op dit moment is dat slechts één dop, namelijk de Albuz TVI 80-025.

De bladbedekking met het gewasbeschermingsmiddel (depositie) hoger in de boom wordt echter minder. Voor een goede bladbedekking hoger in de bomen, wordt de mastspuit ontwikkeld door Damcon. De mastspuit is al beschreven en opgenomen op de DRT lijst.

Met een werkgroep waarin deelnemen de LTO vakgroep, Tree Centre Opheusden, de cultuurgroep laanbomen van de LTO vakgroep, Fedecom, SKL, Damcon en de WUR zijn de mogelijkheden die de laanbomentelers per 1 jan 2021 tot hun beschikking hebben om 75 % driftvermindering te realiseren in kaart gebracht.

Concreet betekent dit:

- spillen en opzetters:

* zorg voor de juiste doppen op spuitmachines uit de driftreductieklasse 95 %. Op dit moment is dat alleen nog de Albuz TVI 80-025

* zorg ervoor dat de juiste spuitdruk, behorend bij deze doppen, kan worden ingesteld op de spuitmachine

- hoge laanbomen:

* de mastspuit is in ontwikkeling en mogelijk vanaf volgend voorjaar te bestellen.

- overige boomkwekerijgewassen

Voor alle boomkwekerijgewassen waarbij volgend jaar  zij- en opwaartse spuittechnieken worden toegepast geldt dat met de juist doppen en de juiste druk de bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen moeten worden uitgevoerd. Ook voor deze gewassen gaat de verplichting gelden om minimaal 75 % vermindering van drift te realiseren.

Ontwikkelingen

Met de werkgroep is geconstateerd dat het goed is om voor de hoge laanbomen in te zetten op ontwikkeling van nieuwe technieken en maatregelen voor pleksgewijze toepassing. Een voorstel hiertoe wordt momenteel voorbereid.

Meer nieuws

Uitnodiging nieuwe voorzitter

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement