RHP: ‘Uitfasering veen en invoering alternatieven is moeilijk’

vrijdag 03 juni, 2022

Nederland gebruikt meer veenalternatieven dan ooit, maar dat brengt ook meer risico’s met zich mee. De RHP behandelt nu een recordaantal schadegevallen door gebruik in potgrond.

Arno Engels

Dat werd duidelijk op het webinar dat de RHP afgelopen 31 mei hield over feiten en fabels van potgrond, veen en veenalternatieven. „Er zijn nu zoveel nieuwe producten op de markt die niet allemaal zijn gecertificeerd, dat er ook meer risico’s zijn aan het gebruik. We zijn nu een recordaantal schadegevallen aan het behandelen”, zei RHP-directeur Raymond Hedges. „Dat geeft aan hoe moeilijk het is om veen uit te faseren en andere producten in te voeren.”

Hedges schetste grote uitdagingen waarvoor de sector staat. „Er is politieke en sociale druk op veen. Er is concurrentie van andere industrieën, zoals houtvezel dat ook de energiemarkt steeds meer wil gebruiken. En er is een sterk groeiende vraag naar potgrond; in 2050 is het viervoudige nodig van nu. Vraag en aanbod zijn niet in balans.”

'Overstappen op veenalternatieven vraagt veel van kweker'

De RHP poneerde op het webinar diverse stellingen over veen, alternatieven en het gebruik in potgrond. Is de stelling een feit of een fabel? Zoals: ‘Er zijn voldoende alternatieven voor veen’. Dat is een fabel aldus Hedges. „In relatie tot de verwachte vraag is er onvoldoende.”

Of de stelling: ‘Er zijn al kwekers die veenvrij kweken’. Dat is een feit. „Er zijn steeds meer kwekers die veenvrij kweken. Maar realiseer je bij het overstappen op alternatieven: het vraagt veel van jou als kweker”, legde de RHP-directeur uit. „Elk product in potgrond heeft namelijk zijn eigenschappen, hoe het reageert op een ander product in potgrond. Dat alles maakt de samenstelling van een goed mengsel tot een complexe puzzel.”

Volgens Hedges is het logisch dat een potgrond veilig moet zijn voor gebruik. De kwaliteit moet ook goed zijn. „Waar komen al die schadegevallen vandaan? Dat zijn we aan het onderzoeken. Het hoeft niet altijd aan de potgrond te liggen, het kan ook bijvoorbeeld in de logistiek zijn misgegaan.”

Arno Engels

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement