Oplossingsrichtingen bloedluis vruchtbomen

vrijdag 16 februari, 2024

Bloedluis komt vaker voor in de vruchtboomteelt. Hoe kan dit insect in de toekomst beheerst worden? Vanuit de innovatiekring landelijke vruchtbomen zijn oplossingsrichtingen aangedragen.

Afgelopen woensdagavond kwamen vruchtboomkwekers bijeen in Biddinghuizen, op een gecombineerde bijeenkomst van de innovatiekring en het project Zicht op de Bodemstructuur Flevoland.

Bloedluis is één van de thema’s die benoemd zijn in de innovatiekring. Naar alle waarschijnlijkheid zorgen zachtere temperaturen voor het vaker optreden van bloedluis. Ook naar de toekomst toe is de verwachting dat er meer bloedluis zal komen, vanwege middelen die op de nominatie staan om te verdwijnen, zoals Movento.

Meer aandacht voor voedingsbalans

Tijdens deze avond is vooral geïnventariseerd welke oplossingsrichtingen perspectief kunnen bieden. Een mogelijke richting is het vergroten van de plantweerbaarheid door meer aandacht te besteden aan voedingsbalans en de specifieke rol van bijvoorbeeld silicium, calcium en de inzet van organische meststoffen.

Stimuleren natuurlijke vijanden

Een andere invalshoek die bekeken is, is het stimuleren van natuurlijke vijanden. Dat is geen eenvoudige opgave in de twee- of driejarige vruchtboomteelt. In de moerbedden kan dat er wellicht anders uitzien; door de inzet van hagen, bloemstroken kunnen natuurlijke vijanden worden gestimuleerd.

Vervolg is:

  • Insectenspecialist van Randwijk uitnodigen om verder in te zoomen op beheersing van bloedluis;
  • Samenstellen van een bloemstrook waarin natuurlijke vijanden van de bloedluis zich goed kunnen voeden en vermeerderen;
  • Uitzoeken hoe en/of resistente onderstammen deze ook doorgeven op de geënte cultivar.

Goed doorwortelbare bouwvoor

Insecten gaan algemeen vooral af op mals groeiende gewassen en op planten in stress. Uitdaging is om te werken aan een goede, weerbare bodem. Een goed doorwortelbare bouwvoor, zonder verdichtingen en voldoende organische stof zijn daarbij de aandachtspunten. Daarover ging het tweede onderdeel van de avond, waarbij ingezoomd werd op profielkuilen van deelnemers aan Zicht op de Bodemstructuur Flevoland.

Esther Hessel

Begeleider innovatiekring landelijke vruchtbomen

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement