NVWA: Voorkom middelen buiten perceel

donderdag 16 november, 2023

Voorkom dat gewasbeschermingsmiddelen buiten het perceel in sloten terechtkomen door juist gebruik. Zodoende kan de waterkwaliteit verbeteren en voorkom je overtredingen.

Deze boodschap heeft de NVWA voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in alle sectoren. Donderdag 9 november ging de NVWA in gesprek met fruittelers over het beschermen van de waterkwaliteit, tijdens de Waterdag bij Proeftuin Randwijk.

De NVWA controleert of bedrijven uitsluitend toegelaten middelen gebruiken, en of ze deze middelen op de juiste manier toepassen: met goedgekeurde driftreducerende techniek (DRT). In alle open teelten geldt DRT met minimaal 75%-driftreductie. Een hogere DRT-eis op het etiket van een middel is echter leidend: lees daarom het laatste etiket en volg de voorschriften, zo benadrukte de NVWA in Randwijk.

Naleving kan nog altijd beter

Naleving van eisen en voorschriften is volgens de NVWA noodzakelijk om de veiligheid voor mens, dier en milieu te garanderen. De naleving kan in de praktijk nog altijd beter. Tijdens inspecties in de fruitteelt bleek dat 73% middelen juist toepast. Bij het gebruik van middelen werden echter ook overtredingen geconstateerd. Volgens de NVWA is de naleving in de fruitteelt vergelijkbaar met alle andere open teelten. In 2020 was het nalevingspercentage in alle open teelten 71% en in 2019 69%.

De Nederlandse waterkwaliteit dient verbeterd te worden. Volgens EU-wetgeving dienen doelen uit de Kaderrichtlijn Water in 2027 behaald te worden. Nederland heeft ruim 300.000 km sloten; het meeste ter wereld. De normen zijn niet te hoog, zo werd in Randwijk gezegd, maar wel de snelheid waarmee Nederland eraan moet voldoen.

Normoverschrijding te zien in Bestrijdingsmiddelenatlas

Monitoring van de waterkwaliteit gebeurt (onder andere) in het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen. De resultaten zijn te zien in de Bestrijdingsmiddelenatlas; de meest actuele gegevens zijn van 2022. De mate van normoverschrijding is per werkzame stof, per regio en per jaar te zien, klik hier.

De bijeenkomst in Randwijk was onderdeel van het LTO-programma 'Weerbaarheid in de Praktijk' (net zoals de innovatiekringen in onze sector) en het project 'Effectief omgaan met water in de fruitteelt'.

Arno Engels

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement