Naleving gewasbeschermingsregels afgenomen

vrijdag 07 juni, 2024

Geen spuittechniek met minimaal 75%-driftreductie, geen kantdop langs oppervlaktewater, geen licentie: de NVWA constateerde vorig jaar diverse overtredingen bij de toepassing van gewasbescherming in open teelten.

Foto: NVWA

De NVWA voerde in 2023 totaal 114 toepassingsinspecties uit in diverse land- en tuinbouwgewassen. Bij 36 inspecties constateerde de NVWA één of meerdere overtredingen. Bij 68% van de inspecties werden de regels nageleefd: een daling ten opzichte van 2022, toen 76% van de regels werd nageleefd.

Het merendeel van de overtredingen ging over verkeerd gebruik van middelen: niet-toegelaten middelen, niet volgens gebruiksvoorschriften op etiketten, niet volgens voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wat dit laatste betreft ging het over spuittechniek die niet minimaal 75%-driftreductie haalt, niet voldeed aan keuringsplicht (SKL), geen kantdop langs oppervlaktewater had. Daarnaast werd er gespoten in een teeltvrije zone, en gespoten zonder bewijs van vakbekwaamheid (dus geen licentie).

13 inspecties in sierteelt

Van de 114 inspecties zijn er 13 uitgevoerd in de buitenteelt van vaste planten, bloemisterij en/of boomkwekerij. Hiervan voldeden er 7 niet. Het nalevingspercentage in de sierteelt is daarmee volgens de NVWA 46%. De meeste inspecties zijn in de akkerbouw uitgevoerd; van de 38 waren er 9 niet akkoord: nalevingpercentage 76%.

Arno Engels

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement