LTO: Versneld inzetten op groene en duurzame gewasbescherming

donderdag 23 november, 2023

LTO Nederland wil dat de Europese Commissie versneld inzet op groene en duurzame alternatieven voor chemische gewasbescherming, Integrated Pest Management en financiële middelen hiervoor beschikbaar stelt.

Het voorstel van de Europese Commissie om het gewasbeschermingsgebruik per 2030 te halveren, is afgelopen week door het Europees Parlement afgewezen. LTO was van meet al aan kritisch op de voorgestelde aanpak: deze zou telers regels en verplichtingen opleggen, maar bood hen geen perspectief of bruikbare alternatieven.

LTO wil nu dat de Europese Commissie telers breed gaat ondersteunen in de transitie naar weerbare teeltsystemen, waaraan het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ al invulling geeft met LNV-steun (en middels de innovatiekringen in de boomkwekerij).

Die brede ondersteuning bestaat uit het versneld beschikbaar stellen van groene en duurzame alternatieven voor chemische gewasbescherming, het ontwikkelen en toepassen van IPM-tools (Integrated Pest Management) en het beschikbaar stellen van financiële middelen. Alleen dan kunnen telers volgens LTO daadwerkelijk de transitie maken naar weerbare en duurzame teeltsystemen.

Ook de toelating van moderne veredelingstechnieken kan hierbij ondersteunen. Robuustere gewassen hebben minder bijsturing nodig en zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden.

 

 

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement