EU scherpt regelgeving coatings vanaf 2026 aan

vrijdag 13 januari, 2023

De EU gaat regelgeving voor coatings van meststoffen aanscherpen. Vanaf 2026 moet minimaal 90% van een coating binnen 4 jaar op natuurlijke wijze zijn afgebroken.

Arno Engels

Juli 2022 is de nieuwe EU Fertilization Product Regulation van kracht geworden. De nieuwe regelgeving heeft als doel om de bodem- en waterkwaliteit in de EU te beschermen.

Vanaf juli 2022 moeten alle bemestingsproducten alvast voorzien zijn van nieuwe etikettering. Hierop staat bijvoorbeeld meer informatie over de inhoud en werking van het product. Fabrikanten mogen nu nog producten uitleveren die tot en met juni 2022 volgens de oude EU-regelgeving zijn gemaakt. De productie vanaf juli 2022 moet dus voldoen aan de nieuwe EU-regelgeving.

Daarnaast wordt de regelgeving voor coatings voor langzaamwerkende meststoffen aangescherpt. De huidige coatings breken af, maar dat duurt lang. De EU wil dat het afbreekproces sneller verloopt: vanaf 2026 moet minimaal 90% van een coating in maximaal 48 maanden tijd (dus binnen 4 jaar) in een labtest, zowel fysisch als biologisch, zijn afgebroken tot uitsluitend koolstofdioxide (CO2), biomassa en water.

Aantal jaren gewerkt aan nieuwe coatings

Momenteel is een test in ontwikkeling waarmee de afbraak van de coating kan worden vastgesteld. In juli 2024 zal de Europese Commissie de criteria hiervoor beoordelen en vaststellen. Brancheorganisatie Fertilizers Europe levert hiervoor input aan vanuit meststoffabrikanten. In de branche wordt al een aantal jaren gewerkt aan nieuwe coatings die aan de nieuwe regelgeving kunnen voldoen.

De nieuwe coatings moeten dus sneller biologisch afbreekbaar worden, maar er mag niet getornd worden aan de werkingsduur van de meststoffen. U moet tenslotte wel veilig kwalitatief goede bomen en planten kunnen blijven kweken. LTO Nederland en de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen zetten zich hiervoor in, samen in Brussel met de European Nurserystock Association (ENA) en Copa Cogeca.

Eerder heeft gezamenlijke inzet van de koepelorganisaties geleid tot aanpassing van de afbraakperiode: van 24 maanden naar 48 maanden (na de werkingsduur van de meststof). Dit is inmiddels in wetgeving vastgelegd.

Arno Engels

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement