Ctgb op werkbezoek in Greenport Boskoop

vrijdag 30 september, 2022

Het Ctgb heeft haar jaarlijkse werkbezoek aan een land- of tuinbouwsector gebracht aan de boomkwekerij. Vrijdag 30 september bezocht het voltallige college Greenport Boskoop.

Foto: Michiel Gerritsen, Greenport Boskoop

Greenport Boskoop had voor het bezoek van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) een compleet dagprogramma opgezet. Greenport-voorzitter Michiel Gerritsen verwelkomde het college bij Bremmer Boomkwekerijen in Waddinxveen met een introductie van het boomkwekerijgebied dat van nature zeer waterrijk is.

Daarna gaven Paul en Cornelis Bremmer een rondleiding over hun bedrijf met coniferenteelt in pot. Centraal thema was verduurzaming van de productie, door certificering, terugdringen van middelengebruik, emissiebeperking, inzet van biologische gewasbescherming en schoon gietwater waarvoor Bremmer een natuurlijk waterbassin heeft aangelegd.

Vervolgens is het Delphy Innovatiecentrum voor de boomkwekerij in Hazerswoude-Dorp bezocht. Er zijn enkele proeven rondom emissiebeperking en weerbaar telen bekeken. Daarnaast is een handgedragen spuitboom met 98%-driftreductie toegelicht.

Kwaliteit oppervlaktewater verbeteren

Daarna kreeg het college bij Boot & Dart Boomkwekerijen in Boskoop een presentatie over de projecten Schone Teelt, Schoon Water die Greenport Boskoop samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland uitvoert: met als doelen om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren, normoverschrijdingen terug te dringen en wateroverlast of -tekort tegen te gaan.

Vervolgens is het bedrijf Boot & Dart bezichtigd dat gespecialiseerd is in functioneel groen voor de institutionele markt. Eigenaar Jan de Vries leidde het college rond en gaf uitleg over certificering voor de overheidsmarkt, veredeling op weerbare planten en emissiebeperking in de praktijk. Zo was er een zelfrijdende spuit van een loonwerker te zien.

Zonnepark op waterbassin

Het Ctgb maakte tot slot een rondvaart in een historische schouw door de sloten en hoofdwatergangen van Boskoop. Onderweg is nog een zonnepark bekeken dat op een waterbassin van 3,5 ha is aangelegd. De waterkwaliteit wordt er gemonitord samen met Rijnland.

„Het werkbezoek was heel plezierig”, kijkt Michiel Gerritsen erop terug. „Het college toonde veel interesse in de praktijk en had nu bewust gekozen voor de boomteelt en sierteelt, omdat het daar meer over wilde weten.”

Arno Engels

Meer nieuws

Uitnodiging nieuwe voorzitter

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement