Column: What’s going on

vrijdag 07 juni, 2024

Dat kunnen we ons langzamerhand wel af gaan vragen. Het lijkt ondertussen of we in Nederland de weg kwijt aan het raken zijn. Als we die al niet kwijt zijn.

Jan Veltmans

We hebben een kapitein op het schip die al met een been in een andere baan staat, en ons land bestuurt met een demissionair kabinet dat voor mijn gevoel nergens meer echt voor staat. Als we zeker nu ergens behoefte aan hebben, is dat aan een betrouwbare overheid. Niet alleen voor ons als bedrijven, maar ook voor de burgers en dat zijn we tenslotte zelf ook.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zoals een oud spreekwoord zegt. Ik kan verschillende voorbeelden opnoemen waarop dat van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire, de salderingsregeling die nu in een keer weer op het punt staat te verdwijnen. Als bedrijven hebben we hier ook enorm veel last van. Er is geen duidelijkheid, het beleid verandert steeds, en regel op regel wordt op elkaar gestapeld.

Hoe kun je hier nog op anticiperen en de blik vooruit in de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien?

Als je dan geconfronteerd wordt met een uitspraak van een rechter, dat ondanks dat je helemaal niets verkeerd doet, je geen gewasbescherming meer mag uitvoeren, dan geeft dat stof tot nadenken. We hebben in Nederland strenge wetgeving op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dat getoetst wordt door een onafhankelijke organisatie: het Ctgb.

Het Ctgb toetst wetenschappelijke rapporten en laat middelen al dan niet toe voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Wij mogen erop vertrouwen dat dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeurt. Des te verwonderlijker is het dat een rechter hier niet op vertrouwt en dit terzijde schuift. Je doet niets verkeerd, je houdt je aan de (wettelijke) regels en zelfs aan bovenwettelijke maatregelen. En toch is dat in de ogen van deze rechter niet voldoende.

Hoe kun je hier nog op anticiperen? Daar is denk ik maar een manier voor: de dialoog aangaan met de omgeving, en open en transparant laten zien hoe wij als sector op een verantwoorde wijze met gewasbescherming omgaan.

Maar wat is er aan de hand in Nederland dat we zelfs in de rechtspraak niet meer op de wetenschap durven te vertrouwen? Het lijkt erop dat we zelfs hier de weg kwijt zijn.

Jan Veltmans

Bestuurslid LTO Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement