Column: Onduidelijkheid

donderdag 23 mei, 2024

Het is en was weer een bijzonder voorjaar. Een hele lange en natte periode met de nodige uitdagingen. Hoe komen we op het land, hoe komen we er weer vanaf en wanneer komt nu dat echte voorjaarsweer.

Remco Beekers

.Op het moment dat ik deze column schrijf schijnt de zon. Gelukkig een paar drogere dagen waarbij er weer heel wat werk verzet kan worden.

Maar het is ook een bijzonder voorjaar, in de wetenschap dat er los van het weer natuurlijk veel speelt op dit moment. Of het nu gaat om vraagstukken rondom bodem en water, of gezonde planten, of alle ruimtelijke vraagstukken die er liggen. Als bestuurder een interessante tijd en tegelijkertijd als kweker een onzekere tijd. Kan ik de teelten blijven doen die ik heb? Kan dat nog wel op deze plek? En waar moet ik allemaal wel niet aan gaan voldoen om te kunnen blijven telen? En bovenal natuurlijk de belangrijke vraag: is er een goed verdienmodel?

Het is goed dat we ons als kwekers verenigd hebben in diverse geledingen. Voor ons als vakgroep van LTO Nederland hebben we veel vraagstukken op ons netvlies. En we brengen veel zaken ook in bij de verschillende overleggen die we als bestuurders hebben, landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Tegelijkertijd weten we ook dat het vaak hele lange processen en procedures zijn waarmee we bezig zijn. En in die periode van bijvoorbeeld een Provinciaal Programma Landelijk Gebied is het een periode van soms wel enkele jaren waarin zaken vaak onduidelijk zijn. Net zoals lokaal waar een gemeente een omgevingsvisie heeft die weer vertaald moet gaan worden naar een nieuw omgevingsplan. Drie tot vijf jaar is dan niets. Het is daarin wel met elkaar de kunst om op de juiste momenten de goede input te geven aan de makers van de stukken en de uiteindelijke beslissers, meestal de politiek.

En dat laatste is zoals we allemaal weten ook landelijk op dit moment een wat mistige periode. Gaan de partijen die momenteel onderhandelen er samen uitkomen? En welke betekenis heeft dat voor onze sector? We hopen daar deze maand een beetje duidelijkheid in te krijgen.

Al met al een boeiende tijd. Niet de gemakkelijkste periode, maar samen zetten we er de schouders onder om het beste voor onze sector te bereiken. En dat doen we graag samen met u.

Remco Beekers

Bestuurslid LTO Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement