Column: Klusje voor de donkere dagen

donderdag 15 december, 2022

Zo tijdens de donkere dagen rondom Kerstmis, zoek ik altijd naar wat lekkere proza. Voor dit jaar heb ik wat gevonden en ik roep jullie op er ook naar te kijken.

De Raad voor de Boomkwekerij, de sectororganisatie waarin vertegenwoordigers van handel (via Anthos) en vertegenwoordigers van de kwekerij (via LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen) heeft besloten dat het kwaliteitsnormenhandboek wordt herzien.

In dit kwaliteitsnormenhandboek wordt de kwaliteit van met name bomen en vaste planten uniform en zo goed mogelijk meetbaar, beschreven. Het doel is uiteraard om eenduidigheid in normen te stimuleren, om op die wijze de handel in boomkwekerijproducten zo soepel mogelijk te laten verlopen. De Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland (HBN) verwijzen daarom ook naar het handboek. Maar ook in aanbestedingen vanuit de overheid en tuinarchitecten wordt vaak verwezen naar dit handboek. Hoewel velen van jullie dit handboek misschien nog nooit hebben gelezen, speelt het wel een belangrijke rol in de handel.

De herziening van het kwaliteitsnormenhandboek is nodig om twee redenen. Allereerst is het nuttig om periodiek de kwaliteitsnormen te actualiseren. Voldoen de kwaliteitsnormen nog wel? Zijn er zaken veranderd? Zijn ze volledig, te uitgebreid of juist te beknopt of onvolledig? Zijn ze eenduidig en garanderen ze, indien er volgens de kwaliteitsnomen wordt gewerkt, een goede kwaliteit, her- en doorgroei van de geleverde tuinplanten?

Anderzijds is een stimulans voor de herziening dat het bestuur van het Greenform, waaronder het Varb-systeem is opgenomen, een update van haar kwaliteitsomschrijvingen wil uitvoeren. Onder meer de kwaliteitsnormen die teelt en handel met elkaar afspraken, moeten feilloos terug te vinden zijn in het Varb-systeem. Afgesproken is dat Greenform en de Raad voor de Boomkwekerij daarom samen werken om de normen te herzien.

Alle cultuurgroepen worden gevraagd hun mening over de kwaliteitsnormen te geven. Immers, het is van belang dat de kwaliteitsnormen aansluiten bij de praktijk. Ik roep jullie allen daarom op om de kwaliteitsnormen van je eigen cultuur te bezien (zie www.raadvoordeboomkwekerij.nl) en de cultuurgroepsecretaris Gerrit Peeters (gerrit@spam-protectltobomen.nl) te voorzien van jullie waardevolle suggesties. In het bestuur van de cultuurgroep zullen jullie opmerkingen worden besproken, zodat ze bijdragen aan de actualiteit van de normen.

Ik ben ervan overtuigd dat het lezen en erover nadenken een beperkte tijd vraagt. En dat er voldoende tijd overblijft om andere literatuur te lezen, en vooral te genieten van het samenzijn met vrienden en geliefden rondom de feestdagen. En dat wens ik jullie van harte toe.

Aad Vollebregt

Voorzitter LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

Uitnodiging nieuwe voorzitter

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement