Bufferstroken en teeltvrije zones: zo zit het ook alweer

donderdag 28 maart, 2024

Hoe zit het ook alweer met bufferstroken en teeltvrije zones? Wat mag er wel en wat niet? We zetten het even voor u op een rij.

Anneke van Dijk

Bufferstroken en teeltvrije zones overlappen elkaar deels; allebei zijn gericht op het beperken van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Bufferstroken

Voor vollegrondsteelten geldt dat je langs waterlopen een bufferstrook moet aanhouden waarin geen bemesting plaatsvindt. Dit is een onderdeel van het huidige bemestingsbeleid. Wanneer je meedoet aan het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid), dan is ook gewasbescherming niet toegestaan in een bufferstrook.

De breedte van een bufferstrook is afhankelijk van het type waterloop, en de totale oppervlakte ten opzichte van het gehele perceel. Wanneer de oppervlakte meer dan 4% van het perceel betreft, dan is een versmalling van de bufferstrook in veel gevallen mogelijk. Bekijk deze op de site van RVO.

Teeltvrije zones

In de teeltvrije zones geldt dat gebruik van gewasbeschermingsmiddelen én meststoffen niet is toegestaan. De breedte van een teeltvrije zone is afhankelijk van de gebruikte spuittechniek en het gewas. Lees alle voorschriften bij het Informatiepunt Leefomgeving.

Voor boomkwekerijgewassen gelden deze teeltvrije zones:

  • Teeltvrije zone 150 cm of meer: bij neerwaartse bespuitingen en minimaal 75% driftreducerende techniek;
  • Teeltvrije zone van 100 cm of meer: bij neerwaartse bespuitingen en minimaal 90% driftreducerende techniek;
  • Teeltvrije zone van 500 cm of meer: bij op- en zijwaarts bespuitingen en minimaal 75% driftreducerende techniek.

Er is geen teeltvrije zone nodig:

  • Langs gegraven waterlopen (greppels en droge sloten) die van 1 april tot 1 oktober onder normale omstandigheden geen water bevatten;
  • Bij gebruik van biologische productiemethoden;
  • Bij gebruik van een emissiescherm;
  • Bij geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Onkruidbestrijding in teeltvrije zone

Binnen de teeltvrije zone mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, met uitzondering van:

  • Pleksgewijze onkruidbestrijding met afgeschermde spuitdop waardoor nagenoeg geen drift optreedt. Technieken waarbij geen drift of meespuiten optreedt, kunnen ook gebruikt worden. Bijvoorbeeld een strijkstok of het strooien van een granulaat.
  • Bespuiting van overhangend loof in de teeltvrije zone. Het overhangend loof mag niet meer dan een halve gewasrij bedragen, en er mag niet richting het oppervlaktewater worden gespoten.

Let op als u meedoet aan het GLB: dan mag u geen onkruidbestrijding toepassen in de bufferstrook en dan ook niet in de teeltvrije zone.

Kweken in bufferstrook? In principe mag u alle gewassen in een bufferstrook kweken. U moet echter wel rekening houden met GLB-eisen betreffende eco-activiteiten en met eisen aan de teeltvrije zone. Zie tabel van RVO (onderaan de pagina).

Anneke van Dijk

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement