Biodiversiteitsmonitor boomkwekerij in aantocht

vrijdag 01 december, 2023

In navolging van andere sectoren zal een biodiversiteitsmonitor specifiek voor de boomkwekerij worden opgezet. Bedoeling is dat kwekers daarmee hun bijdrage aan de biodiversiteit kunnen aantonen.

Compas Agro organiseerde afgelopen woensdag bij de ZLTO een startbijeenkomst voor het ontwikkelen van een biodiversiteitsmonitor boomkwekerij. Dit op verzoek van kwekers die deelnemen aan de innovatiekring rond weerbaar telen in Midden-Brabant. Naast kwekers waren het LIB (Landbouw Innovatie Noord-Brabant), ZLTO, LTO Bomen, LNV, CLM, Wageningen UR en Boerenverstand vertegenwoordigd.

Toegepast op 430 melkveehouderijen

In de land- en tuinbouw bestaan al enkele biodiversiteitsmonitoren. Deze zijn vooral bedoeld om de duurzaamheid op bedrijfsniveau aan te tonen. Vanuit de ZLTO bijvoorbeeld wordt de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij inmiddels toegepast op 430 bedrijven.

Daarnaast is er een Brabantse Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw; die draait nog niet in de praktijk. Voor de monitor zijn KPI’s vastgesteld, wat staat voor Kritische Prestatie Indicatoren: zoals N-bodemoverschot, percentage rustgewassen, percentage bodembedekking en organische-stof-balans. Deelnemers aan de monitor kunnen hiervoor beloond worden met bijvoorbeeld rentekorting, pachtkorting en bepaalde vrijstellingen.

Aantonen en weerbaar kweken

Voor de boomkwekerij is het belangrijk om de bijdrage aan de biodiversiteit te kunnen aantonen richting afnemers en maatschappij. Daarnaast is het in weerbare teeltsystemen (ambitie van LTO en LNV vanaf 2030 in de hele land- en tuinbouw) de bedoeling dat kwekers praktische maatregelen nemen om de biodiversiteit te verhogen. Oftewel het stimuleren van bijvoorbeeld nuttige insecten middels bloemstroken, zodat er minder chemische gewasbescherming nodig is.

De komende tijd zal een eerste versie van de biodiversiteitsmonitor boomkwekerij worden gemaakt. Hiervoor is steun gekregen van het LIB. Compas Agro zal hiervoor stappen zetten met de kwekers die aangesloten zijn binnen de innovatiekring Midden-Brabant.

Klik hier om een overzicht te bekijken van KPI-sets voor biodiversiteit.

Arno Engels

Meer nieuws

Uitnodiging nieuwe voorzitter

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement