Actuele ontwikkelingen als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus: Belangenbehartiging

vrijdag 20 maart, 2020

Door LTO Nederland wordt hard gewerkt aan verschillende maatregelen om de land- en tuinbouwsector door deze moeilijke tijden te helpen.  Een crisisteam coördineert de acties en de communicatie-activiteiten.

De belangrijkste aandachtspunten zijn vermeld in het bericht van LTO Nederland, uitgebracht op 19 maart 2020.

LTO Nederland en daarmee ook de LTO vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen is eveneens aangehaakt bij de crisisorganisatie corona tuinbouw.

De belangrijkste aandachtspunten zijn op dit moment

  1. Algemeen noodpakket
  • Inzet: behoud van inkomens, banen en bedrijvigheid. 

De uitvoeringspraktijk heeft nu hoogste inzet; zo snel mogelijk hulp bij ondernemers;

De overheid heeft afgelopen week een aantal maatregelen bekend gemaakt dit hierop zijn gericht. Hieronder valt bijvoorbeeld de mogelijkheid om uitstel te vragen voor het betalen van belasting.  Leden van de vakgroep hebben afgelopen donderdag een mail  ontvangen over de verschillende maatregelen.

2. Overleg rond transport

  • Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) heeft aangekondigd dat er aan de Nederlandse grenzen ‘Green lanes’ komen voor snelle doorstroom van essentiële goederen zoals voedsel.

De LTO vakgroep zet zich ervoor in dat Europees gezien de grenzen voor onze producten  open blijven. Daarnaast pleit het vakgroepbestuur ervoor dat onze producten, de visueel aantrekkelijke producten, maar ook uitgangsmateriaal, jong plantmateriaal en laanbomen, via een ‘Green Lane’ voor een snelle doorstroom in aanmerking komen.

Deze producten zijn anders niet meer geschikt voor opplant of verkoop wanneer de transporttijd te lang is, zeker in combinatie met suboptimale transportcondities.

3. Overleg rondom arbeid

  • Verschillende marktpartijen werken in overleg met de Taskforce Arbeid aan mogelijkheden vraag en aanbod bij elkaar te krijgen en om collegiale uitruil van personeel mogelijk te maken. 
  • De Werkgeverslijn brengt alle vragen en antwoorden over arbeidszaken samen

4. Compensatie en schade

De primaire agrarische sector verwacht het komende half jaar al bijna 5 miljard schade door de coronacrisis, dit is inclusief de geschatte schade bij de telers in de sierteeltsector. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van LTO Nederland. Alle plantaardige sectoren verwachten een sterke omzetdaling. Voor het komende half jaar alleen wordt al gerekend op zo’n 1.850 miljoen schade. Zo worden orders bij kwekers van bomen en planten geannuleerd, is de afzet van frietaardappelen ingestort, en krijgt de bloembollenhandel harde klappen. Maar ook voor andere producten, van granen, uien en groente tot fruit en paddenstoelen wordt dus een omzetval verwacht.

Door verschillende partijen wordt gewerkt aan een compensatieregeling voor ondernemers, die ook de gevolgen voor de (middellange) termijn, opvangen. De inzet is een regeling of noodfonds waarin de land- en tuinbouwsector èn dus ook de sierteeltsector  ruimhartig wordt gecompenseerd. Wanneer hier meer over bekend is, zullen we u hierover informeren.

Verzorgen gewassen en afleveren producten

Verschillende leden hebben hun zorgen geuit of ze hun producten nog mogen afleveren en hun gewassen nog mogen verzorgen, wanneer maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus worden aangescherpt en er eventueel een lock-down zou komen.

De vakgroep zet zich op verschillende manieren ervoor in om ervoor te zorgen dat verzorgen van de gewassen, zowel voedingsgewassen als sierteeltgewassen, verzorgt kunnen blijven worden. Tevens bepleit de vakgroep dat de grenzen binnen de EU opengesteld blijven worden voor de producten en het plantmateriaal dat door onze kwekers wordt geleverd.

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement