10 tips voor emissiereductie

donderdag 28 maart, 2024

Hoe verminder je in de praktijk emissies van gewasbeschermingsmiddelen? 10 tips vanuit de campagne #emissiereductiesprint.

De campagne #emissiereductiesprint is een samenwerking van LTO Nederland, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. Minder emissie via erf, perceel en drift draagt bij aan het behoud van toelatingen van middelen, het halen van waterkwaliteitsdoelen en vermindert overlast voor omwonenden.

De campage richt zich vooral op de akkerbouw en veldspuiten, maar deze tips zijn relevant (en reminders) voor alle open teelten:

  1. Veldspuit vullen? Vul niet met vieze slang uit sloot
  2. Eropuit met veldspuit: gebruik kantdop
  3. Eropuit met veldspuit: zet spuitboom op juiste hoogte (neerwaartse bespuiting max 50 cm boven gewas)
  4. Eropuit met veldspuit: gebruik de driftreducerende dop correct
  5. Harde wind of regen? Wacht met spuitwerkzaamheden op beter weer
  6. Seal of verpakking: opruimen, reinigen en naar gescheiden inzameling
  7. Stortbuien op perceel: infiltratiegeul voorkomt afspoeling
  8. Reinigen veldspuit: houd waswater weg bij sloot of erfput
  9. Stal gebruikte kisten en fust overdekt
  10. Laat veldspuit niet op het erf in de regen staan

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement