Cultuurgroep zomerbloemen

De cultuurgroep zomebloemen. 

De cultuurgroep Zomerbloemen is per 1 januari 2019 overgestapt van 'Glastuinbouw Nederland' naar LTO Bomen, Vaste Planten. De naam van de vakgroep is daarom ook veranderd in LTO Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen.

De reden van de overstap is dat bij de meeste zomerbloementelers de teelt hoofdzakelijk plaatsvindt als onbedekte teelt, waarbij wel op veel bedrijven een deel ondersteunend glas of tunnels aanwezig is. Slechts enkele zomerbloementelers telen uitsluiten bedekt onder glas en/of tunnels en deze kwekers hadden de keuze om of bij Glastuinbouw Nederland te blijven of mee over te stappen naar de LTO Vakgroep. Door de overstap hebben de zomerbloementelers een betere aansluiting bij LTO Bomen en Vaste Planten. Met name de teelt van Vaste Planten heeft veel overeenkomsten met de zomerbloementelers. Waar zaken elkaar overlappen zal de cultuurgroep zomerbloemen ook samenwerken met de cultuurgroep vaste planten.

Cemp Cooperatie:

De CEMP coöperatie is in 2018 opgericht en heeft tot doel om voldoende (gewasbeschermings)middelen voor de boomkwekers, vaste planten kwekers en zomerbloemenkwekers beschikbaar te houden waarmee gezonde en sterke bomen, struiken, heesters, planten en zomerbloemen worden geteeld die aan de hoge kwaliteitseisen van de afnemers voldoen in gezonde en weerbare teeltsystemen.

Er wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in het middelenpakket, waar mogelijk in combinatie met het verder verduurzamen van de teelt en het verder verlagen van de milieulast.

De Coördinator Effectief Middelen en Maatregelingen Pakket (CEMP) Peter van 't Westeinde vervult hierbij een belangrijke rol.

De zomerbloementelers zijn ook automatisch lid geworden van de Cemp Cooperatie en zijn ook vertegenwoordigd in de adviescommissie Cemp, zodat ook de belangen en knelpunten m.b.t. tot gewasbeschermingsmiddelen van de zomerbloementelers meegenomen worden.

Bestuur en portefeuillle:

  • Voorzitter       Marco van Ruiten             Tel: +31 (0) 652687989
    • Tevens bestuurslid van de Vakgroep
  • Bestuurslid     Johan Boere                     Tel: +31 (0) 611013871
  • Bestuurslid     Paul Koenraadt                Tel: +31 (0) 613082693
  • Bestuurslid     Dick van der Meer            Tel: +31 (0) 623190691
  • Bestuurslid     Nico Wigchert                  Tel: +31 (0) 615032672
  • Bestuurslid     Geert Op ’t Hof                 Tel: +31 (0) 625247526
  • Bestuurslid     Tiemo Steenwijk              Tel: +31 (0) 621980684
  • Secretaris       Gerrit Peeters                   Tel: +31 (0) 625120007  

Leden lijst


Adres:Gedeputeerde Laanweg 4
Postcode/Plaats:1619 PB ANDIJK
Contactpersoon: E.P.J. de Wit
Email:e.p.j.dewit@spam-protecthetnet.nl
Telefoon:0228-562433
Mobiel:06-22808210
Adres:Krochtweg 2
Postcode/Plaats:1969 MB HEEMSKERK
Contactpersoon: O.B. de Wit Jr
Email:wit24@spam-protectplanet.nl
Telefoon:0251-250772
Mobiel:06-51242374
Adres:Oostkanaalweg 4
Postcode/Plaats:2445 BA AARLANDERVEEN
Contactpersoon: J.P.J. Zevenhoven
Email:jp.zevenhoven@spam-protectzonnet.nl
Telefoon:0172-603534
Adres:Akervoorderlaan 16
Postcode/Plaats:2161 DS LISSE
Contactpersoon: M.H. van der Zon
Telefoon:0252-211977
Mobiel:06-51219982
Adres:De Triemen 5
Postcode/Plaats:9296 MB TRIEMEN
Contactpersoon: Mevrouw R. de Hoop
Email:kwekerij@spam-protectdetriemen.com
Telefoon:0511-441562
Adres:Oosteinderweg 263
Postcode/Plaats:1432 AV AALSMEER
Contactpersoon: A.G. Groeneveld
Email:a.groeneveld.heesters@spam-protectgmail.com
Telefoon:0297-340722
Mobiel:06-23090401
Adres:Veenschoterweg 6
Postcode/Plaats:3925 MN SCHERPENZEEL GLD
Contactpersoon: M.J. van Ginkel
Email:mj13@spam-protectlive.nl
Telefoon:033-2771578
Adres:Creutzberglaan 45
Postcode/Plaats:1943 NS BEVERWIJK
Contactpersoon: L. Langendijk
Email:l.langendijk@spam-protecthotmail.com
Telefoon:0251-224226
Mobiel:06-55331649
Adres:Van Goghstraat 44
Postcode/Plaats:7845 TR HOLSLOOT
Contactpersoon: H. Nijmeijer
Email:harm.nijmeijer@spam-protecthetnet.nl
Telefoon:0591-564184
Mobiel:06-27440099
Adres:Espelerpad 15
Postcode/Plaats:8311 PR ESPEL
Contactpersoon: P. Koenraadt
Email:nop.fleur@spam-protecttiscali.nl
Telefoon:0527-27 10 17
Mobiel:06-13 08 26 93
© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement