Nieuws siergewassen

Presentatie eindresultaten Koepelproject Plantgezondheid, 9 februari a.s.

vrijdag 13 januari, 2017 -  Peter van t'Westeinde
Op 9 februari presenteren de uitvoerders van het Koepelproject Plantgezondheid de resultaten van de bijna 40 demo’s en praktijkproeven die zijn uitgevoerd binnen dit project. Het Koepelproject is twee jaar geleden gestart vanuit het resterende boomkwekerij geld van het Productschap Tuinbouw. En werd gecoördineerd door de Raad voor de Boomkwekerij (Anthos en LTO). De resultaten van de demo’s en praktijkproeven zijn interessant en belangrijk voor de boomkwekerijsector. Ze geven handvatten aan boomkwekers en vaste plantenkwekers om zelf verder vorm te geven aan een duurzame boomkwekerij.

Onderwerpen van de demo’s en proeven zijn onder andere:

 

  • Bodemverbetering: inzet van groenbemesters, strategie bodemverbetering door  stimulering van bodemleven, biologische grondontsmetting in roos;
  • Duurzaam onkruidbeheer en knelpunten onkruidbestrijding in bos- en haagplantsoen;
  • Plantversterkers in diverse gewassen: roos, vaste planten, wortelrotgevoelig stek en buxus;
  • Stimulering biodiversiteit in roos, Functionele Agro Biodiversiteit en het communicatieproject ‘Blij met de Bij’;
  • Driftreductie en emissiebeperking, bodemverbetering en GPS.

De Raad voor de Boomkwekerij, Anthos, de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten en de begeleiders van de projecten (Delphy, Cultus, Agropoli, Groeibalans en Hessel Marketing & Communicatie) nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst op 9 februari. Naast een aantal plenaire inleidingen kunt u ook deelnemen aan een drietal workshops (in de vorm van ronde tafel bijeenkomsten) waarin we met u de resultaten van de demo’s en praktijkproeven willen bespreken. 

 

Programma

13.00 uur:           Welkom door Jan Veltmans en Peter van ’t Westeinde en aansluitend visie op
                         Plantgezondheid in de boomkwekerij door de deelnemende adviesorganisaties

14.00 uur:           Pauze

14.15 uur:           Workshop ronde 1: keuze uit 6 projecten

15.00 uur:           Workshop ronde 2: keuze uit 6 projecten

15.45 uur:           Workshop ronde 3: keuze uit 6 projecten

16.30 uur:           Plenaire afsluiting (met aanzet tot vervolg)

 

Voor de inhoud van de workshops en opgave voor deze dag kijk hier. 

Meer nieuws siergewassen

Wees alert op bacterievuur

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement