Cultuurgroep fruitgewassen

De cultuurgroep behartigt de belangen van de aangesloten vruchtboomkwekers en kwekers van onderstammen voor vruchtbomen in Nederland. De aangesloten telers telen hoogwaardig uitgangsmateriaal voor fruittelers in Nederland en daarbuiten.

De aandachtspunten van de cultuurgroep voor Fruitgewassen zijn:

  • Schoon en virusvrij uitgangsmateriaal;
  • Behoud bufferzones bacterievuur;
  • Mineralenbeleid en stikstofnorm;
  • Gewasbeschermingsmiddelenbeleid en dan met name de onkruidbestrijding;

 

Bestuur cultuurgroep Fruitgewassen

Voorzitter:     

                           Pieter van Rijn            info@spam-protectvanrijn-debruyn.com

                           +316-53374159

 

Bestuursleden:

                           Han Fleuren                 Directie@spam-protectfleuren.net

                           Adrie Verbeek              directie@spam-protectverbeek.nu

                           Jacko Meulblok            Info@spam-protectmeulblok.nl

                           Erwin Hillebrand          e.hillebrand@spam-protectfruittrees-rootstocks.com

                           Guus van Montfort      info@spam-protectvruchtboomkwekerij.com

                           Bas van den Boom      bas@spam-protectbotden.com

                           Jan Veltmans               j.veltmans@spam-protectplanet.nl

 

Secretaris:             

                            Gerrit Peeters             gerrit@spam-protectltobomen.nl                

                            +316-25120007

 

Bestuurslid:

Han Fleuren:  

  • Commissie werkgelegenheidsaangelegenheden en onderwijs boomkwekerij;
  • Adviescommissie Fruitgewassen Naktuinbouw;
  • Bestuurslid Vermeerderingstuinen Nederland;
  • Bestuurslid Vakgroep bomen van de LLTB;
  • Portefeuille arbeid en scholing LTO Open Teelten.

Guus van Montfort:

  • Adviescommissie CEMP (gewasbescherming en bemesting)

Leden lijst

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement