Omgevingswet en water

Portefeuille water en mineralen

 

Organisatie/ overlegorgaan           Vertegenwoordiger  LTO             

Bestuurlijk Overleg Open Teelten (BOOT)

Henk Raaijmakers
Activiteitenbesluit/BAL-ondersteunend glasHelma Hoff
Project Water Henk Raaijmakers
Platform Glastuinbouw (agendalid)Henk Raaijmakers
Nitraatrichtlijn-equivalentieArnold van Berkel
© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement