Precisielandbouw en machines

Gewasbeschermingstechnieken

Gewasbescherming in de boomkwekerij wordt een steeds grotere uitdaging. Met name de schimmel problematiek in diverse gewassen. Maar ook insectenbestrijding en onkruidbestrijding zijn groter wordende uitdagingen. Om gewassen op gezonde wijze te blijven telen zijn alternatieve gewasbeschermingstechnieken nodig om een doeltreffende bestrijding te kunnen uitvoeren.

Het doel van dit project is ervaring op te doen met verschillende technieken om de spuitvloeistof op de juiste plek in de plant te krijgen en mogelijk hierbij een mogelijke middelen reductie te kunnen realiseren. De volgende activiteiten vinden plaats:

Demonstratie met verschillende typen spuitdoppen, met- en zonder luchtondersteuning en de toevoeging van Squall;

 • Proeven uitgevoerd met depositieverbeteraars om een betere indringing te kunnen behalen en hiermee mogelijk een doseringsverlaging van fungiciden te kunnen realiseren. Deze proef wordt uitgevoerd in rozenzaailingen op echte meeldauw en in Buxus op Cylindrocladium
 • Proeven met alternatieve ‘natuurlijke/ biologische’ onkruidbestrijdingsmiddelen om ook de mogelijkheden hiervan te onderzoeken.     

Kijk hier voor de resultaten 2015. De resultaten 2016 zijn hier te vinden. Presentatie tijdens de einddag treft u hier aan.

 Contactpersoon: Hans Pijpers, Cultus.  

Knelpunten onkruidbestrijding bos en haagplantsoen

In dit project is er gedurende twee jaar gekeken naar een aantal goede alternatieve methoden om onkruid te voorkomen op zaaibedden:

 • Stomen is qua werking het meest te vergelijken met Basamid Cleanstart. Het werkt voldoende diep in de bodem omdat het 15 cm diep wordt geïnjecteerd. Stomen met een mobiele stoommachine is erg duur is er is veel CO2 emissie. Ook de capaciteit is een probleem. Het is wel het beste alternatief voor Basamid, maar door de hoge kosten en lage capaciteit wellicht een minder interessant alternatief.
 • Infrarood branden. De meest interessante behandeling is voor het zaaien langzamer te rijden. Hierdoorwordt onkruidzaad voor het zaaien af gedood in de bovenste grondlaag, zodat er minder onkruid kiemt. De bodemomstandigheden zijn daarbij van belang: vochtig en gesloten.  Infrarood branden brengt minder hoge kosten met zich mee dan stomen. De investering in de machine is beduidend lager en ook is de capaciteit hoger. De werking is minder effectief.
 • Afdekken met folie is de meest eenvoudige manier. Met name effectief in najaarszaai. Door de zaaibedden af te dekken met folie groeit er geen onkruid. In 2016 zijn de mogelijkheden met vals zaaibed maken en folie erop getest. Ook daar een grote reductie van onkruid. Dit is de meest goedkope oplossing, maar niet voor alle teelten geschikt. Dit zou een goede oplossing kunnen zijn voor de najaarszaai of wanneer er een vals zaaibed gemaakt kan worden. Het nadeel is afvoeren van de folie en daarmee ook de milieubelasting. Het is echter wel een goedkope en effectieve manier gebleken.

Kijk hier voor de resultaten 2015. Voor het eindrapport kijk hier. 

Contactpersoon: Ard Hendrix

Emissiebeperking door driftreducerende maatregelen

Verschillende driftbeperkende maatregelen worden getest in de teelt van vruchtbomen. Onderzocht wordt met welke technieken de emissie beperkt kan worden bij neer- en zijwaartse spuittechnieken in (vrucht)boomkwekerij.  

Er hebben de volgende sub-onderzoeken plaatsgevonden:  

 • Gebruik van nieuwe spuitdoppen/technieken, o.a. drift reducerende doppen en spuitdoppen vanuit de fruitteelt in combinatie met toevoeging van Squall en Codacide. Vergelijking bij verschillende rijsnelheden en spuitdruk;
 • Toevoeging van Squall aan de spuitvloeistof, dit gecombineerd met verschillende doptypen en rijsnelheden;
 • Gebruik van LVS-techniek voor onkruidbestrijding.  

Een eerste overzicht van de resultaten:

 • Het gebruik van een driftarme dop met de bijbehorende optimale spuitdruk geeft niet altijd het gewenste resultaat. Vaak is de spuitnevel bij de aanbevolen spuitdruk niet fijn genoeg voor een goede indringing.
 • Hulpstof zoals Squall met een driftarme dop laat grote verschillen tussen de verschillende geteste spuitdrukken zien. Ook bij toevoegiong van Codacide. Beide toevoegingen laten zien dat de drift beperkt wordt door het verzwaren van de druppel.
 • LVS-techniek geeft goede onkruidbestrijding met een sterk verlaagde dosering ten opzichte van de standaard hoog volume spuittechniek. Bijvoorbeeld dosering van 1,25L Bast/ha geeft goed resultaat. Een besparing van bijna 70% ten opzichte van de gangbare dosering!

Kijk hier voor de resultaten 2015.

Kijk hier voor het eindrapport. Tijdens de einddag van het Koepelproject op 9 februari 2017 zijn de eindresultaten gepresenteerd. 

Contactpersoon: Stefan Even, Cultus,  Contactpersoon: Pieter van Rijn

 

Het koepelproject wordt mogelijk gemaakt door: 

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement