Innovatieprogramma

In samenwerking met LTO en Anthos binnen de Raad voor de Boomkwekerij is het 'Innovatieprogramma Boomkwekerij' en het programma 'Precisielandbouw 2.0' opgezet. De financiering van beide programma's kwam eind 2014 rond. De Raad voor de Boomkwekerij houdt toezicht op deze kleinschalige projecten die in het kader van dit programma zijn goedgekeurd.  Het Innovatieprogramma Boomkwekerij is één van de laatste projecten waarvoor via het Productschap Tuinbouw sectorgelden beschikbaar zijn gesteld. Doel van de subsidie is om innovaties die op de drempel van toepassing in de praktijk staan het laatste duwtje in de rug te geven. 

INNOVATIE BOOMKWEKERIJ:

Doelstelling van het project: 

Het project stelde zich tot doel om innovatieve vragen vanuit de sector op te pakken, te ontwikkelen en te implementeren en te verspreiden onder een brede groep van boomkwekers.

Projecten die werden ingediend, werden door de stuurgroep, zijnde de Raad voor de Boomkwekerij, beoordeeld en na goedkeuring onder verantwoordelijkheid van de projectleider uitgevoerd.

Belangrijkste baten zijn efficiënter en duurzamer omgaan met middelen en arbeid.

Een tweede doelstelling van dit project was om een netwerk en samenwerking tot stand te brengen dat na de opheffing van het PT een nieuw fundament vormt voor innovatie-onderzoek en -validatie in de boomkwekerij en vaste plantenteelt. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het Koepelprogramma Plantgezondheid PT 15097

De volgende projecten zijn eind 2015 gestart (kijk ook naar het verschenen persbericht):

 

Indienend bedrijf

Project

1

Boomkwekerij Fleuren

Perceel Online App voor het optimaliseren van teelthandelingen en registratie

2

Boomkwekerij De Spankert

Draadloze omtrekmeting laanbomen met meetnode en RFID

3

Boomkwekerij M. Willemsen en Zn.

Robot voor mechanische en chemische onkruidbestrijding in laanbomen

4

Vaste plantenkwekerij Lucassen

Onkruidbestrijding met plantaardig schuim

5

Boot&Co Boomkwekerijen

Multifunctionele gewasrobot op veengrond voor onkruidbestrijding en overige teelthandelingen

6

Boomkwekerij Ruijgrok

Bodemvariatie in beeld met bodemscan voor teeltsturing

7

Vruchtboomkwekerij Van Montfort

Monitoren perceel en gewas met een drone

8

Boomkwekerij Willemsen en Zn.

Verbeteren wortelsnoeimachine

9

Vaste plantenkwekerij Lucassen

CATT-behandeling vaste planten

BEKNOPTE RAPPORTAGE:

VOOR DE BEKNOPTE RAPPORTAGE KLIK U HIER

Contactpersoon: Henny van Gurp. Of bel: 06-21212453.

 

 

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement