Zundertse innovatiekring zet in op lokale veenalternatieven en efficiënter watergeven

woensdag 30 maart, 2022

De Zundertse innovatiekring rond weerbaar telen zal twee praktische onderwerpen aanpakken: lokaal geteelde veenalternatieven voor containerteelt, en druppelirrigatie in vergelijking met haspelberegening.

Arno Engels

Afgelopen week vond de startbijeenkomst plaats van de innovatiekring die de LTO Vakgroep, GroeiBalans en Treeport Zundert gezamenlijk in boomkwekerijregio Zundert starten. Tijdens de bijeenkomst was een achttal ondernemers en Treeport-leden aanwezig om te brainstormen over onderwerpen die zij vooraf hadden aangedragen. René van Gastel (GroeiBalans) was er ook bij; hij is de leidende teeltadviseur bij deze innovatiekring.

Lokaal geteelde veenalternatieven

De kwekers in deze innovatiekring willen aan de slag met veenalternatieven die bij voorkeur lokaal/regionaal als een gewas worden geteeld. Daarna zou zo’n gewas geoogst en verwerkt kunnen worden om als potgrondbestanddeel te kunnen dienen. Voorwaarde is dat planten kwalitatief goed erin te kweken zijn.

Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het doormengen van hennepvezel, of van Miscanthus giganteus (olifantengras). Wellicht is ook biomassa van Salix (knotwilg) mogelijk.

Efficiënter watergeven

Daarnaast willen de kwekers in de Zundertse innovatiekring bekijken wat het effect is van beregeningsmethoden op de stressbestendigheid, anders gezegd de weerbaarheid, van gewassen in de vollegrond. Het idee is om druppelirrigatie te vergelijken met haspelberegening. Deze laatste methode leidt tot stress in het gewas. Door de (grote) hoeveelheid en de (lage) temperatuur van het water dat met een haspel wordt gegeven, staat een gewas 2 dagen stil in de groei, zo werd gesteld op de startbijeenkomst.

Duurzaam onkruidbeheer middels robotisering

Op de startbijeenkomst zijn nog enkele andere praktische onderwerpen ter sprake gekomen. Daaronder duurzamer onkruidbeheer middels robotisering. Binnen Treeport werken kwekers al enkele jaren samen in een werkgroep rond mechanische onkruidbestrijding, waarin ze al verregaande stappen hebben gezet. Bovendien ligt duurzaam onkruidbeheer en robotisering reeds onder de loep in de Boskoopse innovatiekring. Praktijkkennis die daar zal worden opgedaan, zal worden uitgewisseld met andere innovatiekringen in de sector.

Arno Engels

 

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement