Zorgplicht personeel: uitleg en tips

maandag 18 oktober, 2021

Goed voor uw personeel zorgen: dat is niet alleen een wens, maar ook een wettelijke plicht voor werkgevers. Wat houdt die plicht ook alweer in? Hoe kunt u daaraan voldoen?

De website Ondernemen met Personeel geeft een compleet overzicht van zaken waaraan u als werkgever moet voldoen. In de sector Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen staan diverse zaken in de CAO Open Teelten. Daarnaast geldt de zorgplicht voor veilig werken, en in het geval van arbeidsverzuim bij ziekte of na een ongeluk. Voor personeel in onze sector hebben we Stigas als arbodienst, waar ook de bedrijfsarts vandaan komt.

Hoe kunt u aan de zorgplicht voldoen? Zes tips:

  1. Maak veilig werken mogelijk
  2. Check elke werkplek
  3. Koop werk- en beschermingsmiddelen
  4. Maak een hitteplan
  5. Beperk de werkdruk
  6. Regel bedrijfshulpverlening (BHV)

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn, of met Jan van Leeuwen van de vakgroep, (06) 24 53 42 32 of info@spam-protectltobomenenvasteplanten.nl.

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement