Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

donderdag 09 mei, 2019 -  Bron: Werkgeverslijn
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2019 met 1,23% (na afronding). Per 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledig wettelijk minimumloon.

Voor een overzicht van de nieuwe WML's  (Wettelijk Minimum Loon) zie:

https://werkgeverslijn.nl/wettelijk-minimumloon-per-1-juli-2019-3-2/

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement