Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

zaterdag 30 november, 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020 met 1,10% (na afronding). Per 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledig wettelijk minimumloon.

Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2020 is:

https://werkgeverslijn.nl/wettelijk-minimumloon-per-1-januari-2020/

(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder treft u tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 januari 2020:

Leeftijd38 uur per week21 jaar en ouder10,0520 jaar8,0419 jaar6,0318 jaar5,0317 jaar3,9716 jaar3,4715 jaar3,02

Let op: de bovengenoemde uurlonen gelden als richtlijn! Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met afronding leiden tot onderbetaling.

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement