Werkplekken binnen moeten rookvrij zijn, ook cabines van bedrijfsvoertuigen

maandag 03 januari, 2022

Per 1 januari 2022 is het verboden om binnen op werkplekken te roken. Daaronder valt ook bijvoorbeeld de cabine van een bedrijfsvoertuig.

Vanaf 1 januari 2022 is de Tabaks- en rookwarenwet aangescherpt. Dan moeten rookruimten gesloten zijn, en het is vanaf die datum verboden om op alle werkplekken binnen te roken. Dit is afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord van 2018, op weg naar een rookvrije samenleving.

Medewerkers hebben recht op een rookvrije werkplek. Hiervoor zijn werkgevers verantwoordelijk, zo meldt de Werkgeverslijn. Dat betekent dat u moet zorgen voor een rook(vrij)beleid dat past bij de regels die vanaf 1 januari 2022 gelden. Het beleid omvat werkwijzen, regels en procedures voor een rookvrije werkplek.

U moet de regels bovendien handhaven, ofwel een medewerker erop aanspreken als deze het rookverbod overtreedt. U heeft echter geen zeggenschap over het roken in een (niet-doorbetaalde) pauze, of over het roken buiten het bedrijfsterrein.

Onder bepaalde voorwaarden mag u wel een beschutte rookplek inrichten op het buitenterrein van het bedrijf, zie hiervoor de site van de NVWA.

Zwaarwegend bedrijfsbelang

Bij het opstellen of aanpassen van uw rook(vrij)beleid moet u rekening houden met dit:

  • U moet het beleid motiveren aan de hand van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dat betekent dat het belang van uw bedrijf groter moet zijn dan het belang van de medewerker. Een gezonde en rookvrije werkplek is al snel een zwaarwegend bedrijfsbelang;
  • Beschikt uw bedrijf over een ondernemingsraad (OR), dan moet het in te voeren beleid vooraf met de OR zijn afgestemd. De OR heeft namelijk instemmingsrecht. Dat is altijd nodig wanneer uw personele regelingen of arbeidsomstandigheden wilt vaststellen of wijzigen. Rookbeleid valt hieronder.

Hoe pakt u dit effectief aan? Volg de stappen op deze pagina van Stigas.

 

 

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement