Werkgroep Duurzaamheidscommissie van de vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen bespreekt de aanpak.

vrijdag 26 april, 2019 -  Gerrit Peeters
De in het najaar opgerichte werkgroep ‘Duurzaamheid’ kwam op woensdag 24 april bij elkaar om de aanpak van Duurzaamheid te bespreken en om acties met elkaar af te spreken. Duurzaamheid is in onze sector, maar ook in de gehele maatschappij een steeds belangrijker onderwerp aan het worden. Als sector willen we niet achterover leunen en wachten totdat we wat opgelegd krijgen, maar vooruit kijken en tijdig inspelen op problematiek die we verwachten. Het is dan ook mogelijk om andere partijen, zoals afzetorganisatie en toeleveranciers hier in te betrekken.

De onderwerpen waar de werkgroep zich afgelopen woensdag over boog waren:

-        Wat verstaan we onder duurzaamheid.

-        Welke onderwerpen hebben de hoogste prioriteit

-        Wat zijn de doelen van de werkgroep.

Enkele onderwerpen die betrekking hebben op duurzaamheid zijn: Gewasbeschermingsmiddelen, Bodem en water incl mineralen, energie, afval, substraat, arbeid.

Bewust wordt er gekozen om met een beperkt aantal onderwerpen aan de slag te gaan, zodat daarmee resultaten en voortgang geboekt kan worden. Vervolgens kunnen andere onderwerpen opgepakt worden.

De Duurzaamheidscommissie wil op de “Kennis- en Netwerkdag” die op 18 december 2019 plaatsvindt de voortgang en resultaten met alle leden bespreken en hen hier ook over informeren.

De commissie bestaat uit: Aad Vollebregt (voorzitter), Joost van den Oever, Jan Veltmans, Geert Op ’t Hof, Remco Beekers, Jan van Leeuwen, Michiel Gerritsen, Pieter van Rijn, Patrick Wijnhoven en Gerrit Peeters (secretaris).

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement