Werkgeverslijn centrale vraagbaak rondom arbeid

vrijdag 20 maart, 2020

Raadpleeg Werkgeverslijn

De Werkgeverslijn brengt alle vragen en antwoorden over arbeidszaken samen op een speciale themapagina. Zie: de themapagina van de Werkgeverslijn. Hebt u vragen neem contact op met 088 – 888 66 88 of mail naar info@werkgeverslijn.nl

Behoefte aan personeel

In veel sectoren is personeel beschikbaar, terwijl in andere sectoren grote vraag is naar personeel. Verschillende marktpartijen werken in overleg met de Taskforce Arbeid aan mogelijkheden vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Het eerste platform is nu operationeel: www.helponsoogsten.nl. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden zoals contact zoeken met uitzendbureau’s, AB’s of in overleg gaan met collega’s of personeel in- of uitgeleend kan worden.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (via UWV: nog niet opengesteld)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20 procent) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90 procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80 procent van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Webinar Werkgeverslijn 18 maart (terugkijken) en 25 maart

Afgelopen woensdag is een webinar uitgezonden waarin Peter Baltus en Liesbeth van der Vegt antwoord gaven op tal van vragen van werkgevers. Gezien het grote aantal aanmeldingen (>300) is er duidelijk behoefte aan deze manier van informatie uitwisselen.

 

Het volgende webinar is gepland op woensdag 25 maart om 13.00 uur.  

Meer nieuws

Talentboom vanuit je hangmat.

Opleiding over kwekersrecht

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement