Werken met uitzendbureaus, let op: goedkoop kan duurkoop zijn

vrijdag 16 juli, 2021

Voor kortstondige arbeid en seizoenwerk maken veel kwekers gebruik van uitzendbureaus. Het is en blijft belangrijk dat er gewerkt wordt met betrouwbare en erkende uitzendbureaus.

Het komt helaas nogal eens voor dat de eerste dienstverleningen goed verlopen, maar dat het daarna mis gaat. Het is dus zaak steeds te monitoren, of het uitzendbureau zijn dienstverlening goed uitvoert.

Als er zaken ontbreken, niet het juiste loon betaald wordt enzovoort, is de inlener aansprakelijk en moet hij/zij bijbetalen. De kostprijs voor een inleenarbeidskracht op minimumloonniveau ligt op ongeveer € 15,00 per uur. Daar bovenop komen andere kosten als huisvesting, vervoer, werving et cetera, en de marge voor het uitzendbureau.

Meer zekerheid krijgt u bij uitzendbureaus die lid zijn van ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) of NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en voldoen aan het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid). In de CAO staat beschreven, waaraan u u bij inzet van uitzendkrachten moet houden. Voor verdere inlichtingen staat de Werkgeverslijn (telefoon 088 888 66 88) open. Hier kunt u gratis gebruik van maken.

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement