Welk minimum(jeugd)loon hanteert u voor Piekarbeid en welk voor Seizoensarbeid en Zaterdaghulpen?

donderdag 24 januari, 2019
In de praktijk is er de nodige verwarring over het juiste minimumloon voor jeugdige. We kennen in de CAO Openteelt het wettelijk minimumloon jeugdloon en het CAO minimum jeugdloon. Het percentage van het volwassene minimumloon dat een jeugdige krijgt is hoger bij het CAO minimum jeugdloon dan bij het wettelijk minimumloon.

Het wettelijk minimum (jeugd) mag bij Piekarbeid worden toegepast. Piekarbeid is arbeid die een keer per jaar gedurende maximaal 8 weken kan plaatsvinden.

Heeft u te maken met Seizoensarbeid (seizoensarbeid kan maximaal 26 weken duren) en/of met Zaterdaghulpen, dan dient u als goed werkgever en conform de CAO het CAO minimum (jeugd)loon te hanteren.

De juiste bedragen voor het Wettelijk Minimumjeugdloon en voor het CAO jeugdloon vindt u HIER

Voor de complete CAO Openteelt klikt u HIER

Op blz. 50 en 51 treft u de Wettelijke en de CAO minimumjeugdlonen aan.

 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de Werkgeverslijn,

Tel: 088 – 888 66 88

info@werkgeverslijn.nl

www.werkgeverslijn.nl

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement