Wees bewust van risico’s knolcyperus

dinsdag 12 juli, 2022

Blijf alert op knolcyperus en zorg dat percelen vrij zijn van dit probleemonkruid. Let er ook op bij import van plantmateriaal uit andere landen.

Foto: LLTB

Ondernemers in de sector dienen zich goed bewust te zijn van de risico’s en gevaren van een knolcyperus-besmetting. Voor besmette percelen geldt een teeltverbod. De gebruiker van het perceel moet bovendien maatregelen nemen om het probleemonkruid te vernietigen en verspreiding tegen te gaan; lees hier het teeltvoorschrift van de NVWA.

Als u nieuwe percelen op het oog heeft voor uw teelt, controleer dan of deze vrij zijn van knolcyperus. Dit adviseerde Naktuinbouw reeds vorig jaar dringend. Controle is mogelijk door het perceel te bezoeken en kijken of het probleemonkruid aanwezig is. Vraag daarnaast de teelthistorie op bij de verhuurder van het perceel, of bij de NAK: de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen.

De NAK houdt een historie bij van alle percelen die besmet zijn geweest met knolcyperus. Deze data zijn niet openbaar, maar bij gerichte vragen over een perceel in optie kunnen zij uw vragen beantwoorden.

Plantmateriaal/kluitgoed andere landen

Let daarnaast goed op bij plantmateriaal of kluitgoed uit andere landen. Er zijn gevallen bekend van buitenlandse percelen die besmet zijn met knolcyperus. In Nederland geldt dus een teeltverbod voor besmette percelen. Ook in België gaat een teeltverbod gelden, vanaf 2023.

Het areaal landbouwgrond dat besmet is, groeit al jarenlang. Hierdoor wordt het voor kwekers steeds lastiger om aan schone grond te komen, lees eerder artikel hierover in Nieuwe Oogst.

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement