Webinar maatwerkaanpak Actieprogramma Nitraatrichtlijn

vrijdag 19 november, 2021

Maandagavond 22 november vindt een webinar plaats over het aankomende 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Er is een maatwerkaanpak bedacht die wordt toegelicht.

Eerder bleek al dat de voorstellen van LNV ook onhaalbaar zijn voor kwekers. Het ontwerp van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is inmiddels aangepast door de consultatie, contacten met LNV en de Tweede Kamer. Verschillende partijen en vertegenwoordigers vanuit de agrarische sector werken nu samen aan een effectief, haalbaar en betaalbaar alternatief voor dit programma, via een maatwerkaanpak.

Het webinar vindt maandagavond 22 november plaats van 20.00 tot 21.00 uur en wordt georganiseerd door LTO Nederland, BO Akkerbouw, Cumela, NAJK, NAV, POV en Rabobank. Onder leiding van Esther de Snoo (hoofdredacteur Nieuwe Oogst) gaan Roy Meijer (voorzitter NAJK), Tineke de Vries (portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland) en andere bestuurders uit de land- en tuinbouw met elkaar in gesprek.

Stand van zaken en ruimte voor uw vragen

Op het webinar wordt de stand van zaken toegelicht rondom het 7e Actieprogramma, de weg richting maatwerkaanpak die met verschillende partijen is bewandeld, en wat die aanpak gaat inhouden. Er is nadrukkelijk ook ruimte voor uw vragen en opmerkingen.

U kunt het webinar bijwonen door op DEZE LINK van Teams te klikken. Aanmelden is niet verplicht, maar via Facebook kunt u laten weten dat u erbij bent. Heeft u vooraf vragen? Dan kunt u deze nu al stellen via het formulier onderaan DIT BERICHT van LTO Nederland.

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement