Vragen over PFOS en PFAS in grond

vrijdag 04 oktober, 2019

De berichtgeving in de regionale dagbladen over de normen van verontreiniging met PFOS in grond en baggerspecie leidden tot vragen over de betekenis hiervan voor de boomkwekerijsector. 

Wat is PFOS

Deze stof hoort tot de Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Deze stofgroep bestaat uit ruim 6.000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX).

Deze stoffen hebben specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid en worden al decennia gebruikt in industriële processen en andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

Naast deze positieve gebruikseigenschappen hebben ze ook negatieve milieueigenschappen, namelijk dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Van sommige PFAS is al aangetoond dat ze toxisch zijn. De stoffen PFOS en PFOA behoren tot de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en vanaf juli 2019 ook GenX. Een aantal andere stoffen uit de PFAS groep staan op de lijst van potentiële ZZS (PZZS).

PFAS komt diffuus en wijdverspreid voor in bodem, grondwater en oppervlaktewater. (bron: website www.bodemplus.nl)

 

Tijdelijk handelingskader

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aangeboden.  

Uitgangspunt van dit tijdelijk handelingskader is dat de kwaliteit van de

bodem, het grondwater en het oppervlaktewater niet mag verslechteren door deze stoffen (stand still) en dat verspreiding via het grondwater wordt tegengegaan

 

Wat betekent dit voor de boomkwekerijsector?

Voor aanvulgronden:

  • onbeperkte toepassing blijft mogelijk wanneer de aanvulgronden minder dan 0,1 microgram PFOS, PFAO of overige PFAS per kilo grond bevatten
  • wanneer het gehalte van deze stoffen in de aanvulgrond boven 0,1 microgram per kilo grond uitkomt is toepassing wel mogelijk, mits de aanvulgrond niet meer PFOS, PFOA of ander PFAS stoffen bevat, dan de ‘ontvangende’ bodem. Dit is mogelijk tot maximaal 3 microgram per kilo grond.
  • Zie hierover ook de informatie op de website rhp

Voor afzet bomen met kluiten:

  • Voor zover nu bekend gelden er geen extra eisen aan de bomen die met kluit worden verhandeld. De LTO vakgroep zet zich ervoor in dit zo te houden.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u dit kenbaar maken bij Anneke van Dijk, via avdijk@spam-protectlto.nl of telefoon: 0611 365628

 

Anneke van Dijk

4 oktober 2019

Meer nieuws

Even schrikken.

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement