Voorgenomen importverbod voor ‘high risk plants’

vrijdag 20 juli, 2018 Anneke van Dijk
Donderdag 19 juli vond een informatiebijeenkomst plaats over de voorgenomen lijst met daarop vermeld de ‘high risk plants’, waarvoor een importverbod zal gaan gelden per 14 december 2019. Op deze lijst staan een groot aantal houtige planten. Over de lijst met ‘high risk plants’ houdt de Europese Commissie nu een internetconsultatie. Tot 15 augustus kunnen belanghebbenden reageren.

Op de voorgenomen lijst staan: Acacia, Acer, Albizia, Alnus, Annona, Bauhinia, Berberis, Betula, Caesalpinia, Cassia, Castanea, Cornus, Corylus, Crataegus, Cycas, Diospyros, Eucalyptus, Fagus, Ficus, Fraxinus, Hamamelis, Jasminum, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Malus, Nerium, Ostrya, Persea, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Syringa, Taxus, Tilia, Ulmus, Ullucus tuberosus. 

Heeft u met uw bedrijf direct te maken met de gevolgen van een importverbod van de voorgestelde planten, maak dan gebruik van de mogelijkheid om uw bezwaren kenbaar te maken bij de Europese Commissie. Dit kan via  http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3819666_en. Houdt uw reactie kort en bondig met een aansprekend voorbeeld.

Het importverbod is voorgesteld om onbedoelde invoer van schadelijke organismen tegen te gaan. Afgelopen decennia zijn plantenziekten via houtige planten geintroduceerd in de EU en hebben grote schade veroorzaakt. Voorbeelden zijn onder meer Xylella fastidiosa, de buxusmot, de rode palm kever, de Oost-Aziatische boktor en een nematode, Meloidogyne ulmi. De EU wil betere beschermingsmaatregelen nemen tegen de komst van nieuwe plantenziekten en heeft daarom deze lijst opgesteld.

LTO Nederland zal ook een reactie voorbereiden, waarbij ingezet wordt op een aangepaste kortere lijst, met uitzonderingen voor weefselkweekmateriaal, zaden en stekmateriaal en plantmateriaal dat geen fytosanitair risico vormt.

De LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten is benieuwd naar de gevolgen die deze concept lijst nu al heeft in uw bedrijfsvoering en naar de eventuele reacties die u met de Europese Commissie deelt. Wilt u ons hierover informeren via avdijk@spam-protectlto.nl?  Waar mogelijk (en na uw toestemming) zullen we gebruik maken van uw ervaringen in onze lobby op dit dossier.

Ter informatie vindt u HIER bijgevoegd de informatieve presentatie van de NVWA over de lijst met ‘high risk plants’.

 

 

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement