Vooraankondiging informatiebijeenkomst Ilex

vrijdag 28 februari, 2020

Op Woensdag 18 maart 2020 vindt een Informatiebijeenkomst Ilex plaats, aanvang 13.30 uur.

Deze bijeenkomst wordt vanuit de LTO Cultuurgroep Zomerbloemen samen met Agropoli georganiseerd.

Locatie: Agropoli, Engelandlaan 52, 2391 PN, Hazerswoude-dorp

Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Onderwerpen:

- Bes kwaliteit metname vanuit de handel, 

- Teeltaangelegenheden door Wilma Windhorst met o.a. bemesting,hoe om te gaan met remming Ilex,

- Utleg over de Risico-inventarisatie door Stigas

Meer nieuws

Groen helpt ons door de crisis

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement