Vooraankondiging bijeenkomst Promotie van Laanbomen en Bos- en Haagplantsoen

woensdag 09 mei, 2018 -  Gerrit Peeters
De promotie van Laanbomen en Bos- en Haagplantsoen is een belangrijk item voor onze sector en door alle ontwikkelingen om ons heen wordt de promotie steeds belangrijker. Als lid ontvangt u hiervoor later een uitnodiging.

Om een voorbeeld te noemen: Tegen 2050 zal naar verwachting ongeveer 75% van de wereldbevolking in steden leven. In de huidige situatie betekent dat uitzicht op beton, uitdijende voorsteden en mensen die steeds dichter op elkaar wonen. De behoefte aan groen wordt groter dan ooit.

Dit vraagt een andere aanpak van promotie en assortiment.

De bijeenkomst over Promotie vindt plaats op Dinsdagavond 3 juli 2018. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda?

Meer nieuws

© 2018 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO